Veřejné zakázky


  • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

ZMR - "Výpočetní technika 2021"

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:20.10.2021
Lhůta pro odevzdání nabídky:1.11.2021 v 12:00 hodin
Druh zakázky:dodávky
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Ukončeno plnění smlouvy
Oznámení zveřejnil:Václav Pacourek

Podrobnosti:


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234504x | Charlie Root
load