Veřejné zakázky


  • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Napojení objektů zařazených v projektu BJM (bezpečné jižní město) na multifunkční dohledové centrum a dodávka konektivity do sítě internet

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:VZ0107569
Datum zveřejnění:18.1.2021
Lhůta pro odevzdání nabídky:4.2.2021
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zrušena
Oznámení zveřejnil:Václav Pacourek

Podrobnosti:


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234541x | Charlie Root
load