Veřejné zakázky


  • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Rekonstrukce objektu KC Zahrada, Malenická 1784/2, Praha 11: 1. etapa - sanace plochých střech a terasy

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:Z2021-018777
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:VZ0116073
Datum zveřejnění:25.5.2021
Lhůta pro odevzdání nabídky:23.6.2021 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:Otevřené řízení
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zadána
Oznámení zveřejnil:Václav Pacourek

Podrobnosti:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Rekonstrukce objektu KC Zahrada, Malenická 1784/2, Praha 11: 1. etapa - sanace plochých střech a terasy“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-018777

ZADAVATEL:
Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
IČO: 00231126

 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234560x | Charlie Root
load