Veřejné zakázky


  • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Vyhledávání zakázek
Zveřejněno v období:kalendář kalendář
Datum odevzdání nabídek:kalendář kalendář
 
Datum zveřejněníNázev zakázkyLhůta pro odevzdání nabídkyDruh zakázkySpecifikace zadávacího řízeníStav zakázky
14.8.2023 „Posouzení, zda parkoviště situované na pozemcích parc. č. 2117/337 a 2117/436, vše v k. ú. Chodov, je samostatnou nemovitou věcí nebo zpracováním povrchu pozemku“ 11.9.2023, 12:00 služby Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zrušena
23.6.2023 Ocelíkova– nátěr plotu 11.7.2023, 12:00 služby Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
7.6.2023 Oprava podezdívek pískovišť v objektu MŠ v ZŠ Schulhoffova 844 19.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
7.6.2023 Výměna podlahových krytin v objektu MŠ Hroncova 1883 19.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
7.6.2023 Výměna dlažby v objektu MŠ Dubnova 806 19.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
6.6.2023 Výměna podhledů ve spol. prost. v objektu ZŠ Ke Kateřinkám 1400 19.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
6.6.2023 Výměna poškozených PVC a malování prostor v objektu KC Zahrada, Malenická 1784 13.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
2.6.2023 Výměna obložení stěn tělocvičny ZŠ Pošepného 2022/3, P11 - Chodov 14.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
1.6.2023 TECHNICKÝ DOZOR STAVBY A KOORDINÁTOR BOZP NA AKCI - „Kompletní zateplení objektu Ocelíkova vč. chodeb“ 15.6.2023, 12:00 služby Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
26.5.2023 "Výměna PVC v objektu ZŠ K Milíčovu 674" 12.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
26.5.2023 Malování prostor – Chodovská tvrz, Ledvinova 86 12.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
25.5.2023 "GEVO, Tererova 2135 — oprava oplocení mezi GEVO a ZŠ Ke Kateřinkám" 8.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
25.5.2023 „Úprava plochy atria v objektu ZŠ Mikulova 1594“ 8.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
24.5.2023 "Oprava osvětlení v tělocvičnách a chodbách - ZŠ Pošepného náměstí 2022" 7.6.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
24.5.2023 "Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 - Zpracování hlukové studie z automobilové dopravy" 6.6.2023, 12:00 služby Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
3.5.2023 "Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci varny ZŠ Ke Kateřinkám 1400 – stavební úpravy a doplnění gastroprovozu" 18.5.2023, 12:00 služby Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
27.4.2023 Stavební úpravy před hlavním vchodem ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 11 15.5.2023, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zrušena
20.3.2023 „Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4, ETAPA I.“ a „Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4, ETAPA II.“ – technický dozor stavebníka 30.3.2023, 10:00 služby Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
6.3.2023 "Správa a řízení nemovitého majetku" 27.3.2023, 12:00 dodávky Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zrušena
22.2.2023 TECHNICKÝ DOZOR STAVBY A KOORDINÁTOR BOZP NA AKCI - Výstavba zázemí sportoviště Schulhoffova ( buňkoviště) 6.3.2023, 12:00 služby Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
23.9.2022 „Vliv stavby Západní část místní komunikace U Nové dálnice, Praha 4 na okolní nemovitosti z hlediska hydrogeologických podmínek“ 7.10.2022, 12:00 služby Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zrušena
22.9.2022 “Studie proveditelnosti cyklostezky podél části ulice Hviezdoslavova v Praze 11 a studie proveditelnosti cyklostezky podél ulice U Modré školy v Praze 11“ 7.10.2022, 12:00 služby Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zrušena
31.3.2022 Opravy pozemních komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11 19.4.2022, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
20.10.2021 ZMR - "Výpočetní technika 2021" 1.11.2021, 12:00 dodávky Zakázka malého rozsahu Ukončeno plnění smlouvy
24.9.2021 Rekultivace území po odstraněných lávkách 8.10.2021, 12:00 stavební práce Zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka byla zadána
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 250431x | Charlie Root
load