Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Podklady a výstupy jednání ZMČ (video záznam, hlasování, zápisy)

Vážení občané, v rámci zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení transparentnosti svých kroků zpřístupňujeme v předstihu podklady pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 11:

- návrh programu 
- návrhy usnesení, přílohy usnesení
- důvodové zprávy, přílohy důvodové zprávy

Dále zveřejňujeme:

- schválené usnesení a jejich přílohy
- výsledky hlasování 
- zápisy z jednání
- přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ)
- video záznamy z jednání ZMČ, které se archivují u jednotlivých jednání

Aktuální a schválený program jednání zasedání zastupitelstva: ikona souboruPROGRAM ZMČ 

« Zpět na seznam jednání

27. zasedání ZMČ

Záznam jednání:
Videozáznam jednání
21.4.2022
Zápis z jednání: ikona souboruZápis ze zasedání ZMČ
Přílohy zápisu: ikona souboruHlasovani.pdf

Návrh pořadu jednání ke stažení: ikona souboruNavržený program jednání
Podklady ke stažení: ikona souborumateriály 27 ZMČ
Číslo usnesení Bod Název Typ Záznam Hlasování Detail
0001/27/Z/2022 M Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení a zápisu 27. zasedání ZMČ Usnesení ne ne Detail
0001/27/Z/2022 3 Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení a zápisu 27. zasedání ZMČ ano ano Detail
0002/27/Z/2022 4 Rozpočtové opatření č. 24/22 - zvýšení rozpočtu o ponechané nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2021 (případně v předchozích letech) k čerpání v roce 2022 Usnesení ano ano Detail
0003/27/Z/2022 7 Prodej ideálních podílů pozemků parc. č. 2441/1 a 2442/1 v k. ú. Chodov, na kterých je postavena budova čp. 1460 a 1461 v ul. Jeřábkově, do vlastnictví stávajícím vlastníkům bytových jednotek Usnesení ano ano Detail
0004/27/Z/2022 8 Návrh na uzavření dohody o narovnání mezi MČ a Ing. Hynkem Seinerem, IČO 74569104 Usnesení ano ano Detail
0005/27/Z/2022 9 Dotační program pro oblast životního prostředí na rok 2022 Usnesení ano ano Detail
0006/27/Z/2022 10 Dotační program pro oblast kultury na rok 2022 - výběr projektů podaných do 1. kola Usnesení ano ano Detail
0007/27/Z/2022 11 Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2022 - výběr projektů podaných do 1. kola Usnesení ano ano Detail
0008/27/Z/2022 13 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a Základní školou a Střední školou, Praha 4, Usnesení ano ano Detail
0009/27/Z/2022 15 Jednorázové odměny členům komisí RMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2021 Usnesení ano ano Detail
0010/27/Z/2022 16 Jednorázové odměny členům výborů ZMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2021 Usnesení ano ano Detail
0011/27/Z/2022 14 Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 3016/1 v k. ú. Chodov, na kterém je umístěn bytový dům č. p. 1655 v ul. V Průčelí, pro Bytové družstvo V Průčelí 1655 Usnesení ano ano Detail
0012/27/Z/2022 18 Odsvěření pozemků parc. č. 583/326, 583/327 a 583/328 v k. ú. Háje ze svěřené správy městské části Praha 11 Usnesení ano ano Detail
0013/27/Z/2022 20 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Sousedé z Jižáku 2022 společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. Usnesení ano ano Detail
0014/27/Z/2022 21 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih pro Místní lidovou knihovnu společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. Usnesení ano ano Detail
0015/27/Z/2022 22 Žádost T.F. a A.F. o odkup bytové jednotky č. 736/30 v k.ú. Háje za podmínek prodeje bytů platných ke dni 10.09.2019 Usnesení ano ano Detail
1 Zahájení a schválení pořadu 27. zasedání ZMČ Informace do zápisu ano ano Detail
2 Připomínky k zápisu z předešlého zasedání ZMČ Informace do zápisu ano ne Detail
5 Zastavení soudních výkonů rozhodnutí - prominutí pohledávky ve výši 361.864 Kč s přísl. vůči paní J.J. ano ano Detail
6 Uzavření soudního smíru v soudním sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spis. zn. 38 C 14/2020 ano ano Detail
12 Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2022, 1. pololetí ano ano Detail
17 Dohoda SM2200000012 o narovnání ke Smlouvě o díl SM1900000144 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na vypracování projektové dokumentace regenerace veřejného prostranství Hviezdoslavova, Podjavorinské v k. ú. Chodov, Praha 11 ano ano Detail
19 Areál ledových sportů - prodej a spolupráce ano ne Detail
23 Odvolání členů výborů ZMČ ano ano Detail
24 Informace o činnosti rady Informace do zápisu ano ne Detail
25 Informace o činnosti výborů Informace do zápisu ano ne Detail
26 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva PEVNÝ BOD 17:00 - 17:30 Informace do zápisu ano ne Detail
27 Návrhy, připomínky a podněty občanů MČ PEVNÝ BOD 17:30 - 18:30 Informace do zápisu ano ne Detail
28 Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64 Informace ano ne Detail
29 Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních - úpravách provedených v období od 01.01.2022 do 11.04.2022 Informace ne ne Detail
30 Pravidelná informace o průběhu stavby objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 Informace ne ne Detail
31 Závěr Informace do zápisu ano ne Detail
32 BD Ovčárna Informace do zápisu ano ano Detail
16.3.2014 17:59:33 - aktualizováno 19.2.2021 8:27:03 | přečteno 2137837x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load