Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Podklady a výstupy jednání ZMČ (video záznam, hlasování, zápisy)

Vážení občané, v rámci zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení transparentnosti svých kroků zpřístupňujeme v předstihu podklady pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 11:

- návrh programu 
- návrhy usnesení, přílohy usnesení
- důvodové zprávy, přílohy důvodové zprávy

Dále zveřejňujeme:

- schválené usnesení a jejich přílohy
- výsledky hlasování 
- zápisy z jednání
- přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ)
- video záznamy z jednání ZMČ, které se archivují u jednotlivých jednání

Aktuální a schválený program jednání zasedání zastupitelstva: ikona souboruPROGRAM ZMČ 

« Zpět na seznam jednání

9. zasedání ZMČ

Záznam jednání:
Videozáznam jednání
12.9.2019
Zápis z jednání: ikona souboruZápis ze zasedání ZMČ
Přílohy zápisu: ikona souboruHlasovani.txt

Návrh pořadu jednání ke stažení: ikona souboruNavržený program jednání
Podklady ke stažení: ikona souboruexport 9 ZMČ
Číslo usnesení Bod Název Typ Záznam Hlasování Detail
0001/9/Z/2019 3 Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení 9. zasedání ZMČ Usnesení ano ano Detail
0002/9/Z/2019 4 Rozpočtové opatření č. 80/19 - zvýšení rozpočtu o účelovou dotaci do oblasti školství z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2019 Usnesení ano ano Detail
0003/9/Z/2019 5 Zpráva o plnění hospodaření MČ Praha 11 za 1. pololetí 2019 Usnesení ano ano Detail
0004/9/Z/2019 6 Dar pro Obvodní ředitelství Policie Praha IV - dovybavení policistů Usnesení ano ano Detail
0005/9/Z/2019 7 Finanční odměna strážníkům OŘ Městské policie Praha 11 Usnesení ano ano Detail
0006/9/Z/2019 8 Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 Usnesení ano ano Detail
0007/9/Z/2019 9 Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 - opětovné zvolení Usnesení ano ano Detail
0008/9/Z/2019 10 Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí - odvolání a jmenování člena Usnesení ano ano Detail
0009/9/Z/2019 11 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Sousedé z Jižáku - kulturní program v rámci akce Dny Prahy 11 společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. Usnesení ano ano Detail
0010/9/Z/2019 12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a Základní školou s rozšířenou výukou jazy Usnesení ano ano Detail
0011/9/Z/2019 13 Prodej bytové jednotky č. 736/35 v k.ú. Háje dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11 Usnesení ano ano Detail
0012/9/Z/2019 14 Prodej bytové jednotky č. 1551/96 v k.ú. Chodov dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11 Usnesení ano ano Detail
0013/9/Z/2019 15 Prodej bytové jednotky č. 535/54 v k.ú. Háje dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11 Usnesení ano ano Detail
0014/9/Z/2019 16 Prodej bytové jednotky č. 1507/28 v k.ú. Chodov dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11 Usnesení ano ano Detail
0015/9/Z/2019 17 Žádost I.S. o předčasné splacení kupní ceny za byt Usnesení ano ano Detail
0016/9/Z/2019 18 Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3038/13 a 3038/16 v k. ú. Chodov společnosti Poliklinika Litochleby, s.r.o. Usnesení ano ano Detail
0017/9/Z/2019 20 Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 621/4 v k. ú. Háje pro fyzickou osobu Usnesení ano ano Detail
0018/9/Z/2019 21 Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 555 v k. ú. Háje, jehož součástí je stavba č. p. 187 v ul. Stachově a pozemku parc. č. 556 v k. ú. Háje formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Usnesení ano ano Detail
0019/9/Z/2019 22 Odpis pohledávky za společností MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, ve výši 588.048,35 Kč Usnesení ano ano Detail
0020/9/Z/2019 23 Odpis pohledávky ve výši 512.876,00 Kč s přísl. za paní H.L. Usnesení ano ano Detail
0021/9/Z/2019 25 Zásady prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11 - zrušení Usnesení ano ano Detail
0022/9/Z/2019 19 Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 348/60 v k. ú. Háje společnosti Sybarth, a.s. Usnesení ano ano Detail
0023/9/Z/2019 24 Změny Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 11 Usnesení ano ano Detail
0024/9/Z/2019 26 Národní síť Zdravých měst ČR Usnesení ano ano Detail
0025/9/Z/2019 27 Zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11 týkající se odsvěření id. 651/1000 budovy v ul. Opatovská č. p. 874 a funkčně souvisejících pozemků parc. č. 1209/17, 1209/16, 1209/18, 1209/19 a 1209/20 v k. ú. Háje Usnesení ano ano Detail
0026/9/Z/2019 28 Podnět na změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy - Parkoviště Gregorova Usnesení ano ano Detail
0027/9/Z/2019 29 Podnět na změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy - Parkoviště Krejnická Usnesení ano ano Detail
0028/9/Z/2019 30 Podnět na změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy - lokalita Na Jelenách Usnesení ano ano Detail
0029/9/Z/2019 31 Podnět na změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy - Opatovská Usnesení ano ano Detail
0030/9/Z/2019 32 Podnět na změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy - lokalita Chodovec Usnesení ano ano Detail
0031/9/Z/2019 33 Revize žádostí městské části Praha 11 o svěření pozemků do správy z vlastnictví hl. m. Prahy Usnesení ano ano Detail
1 Zahájení a schválení pořadu 9. zasedání ZMČ Informace do zápisu ano ano Detail
2 Připomínky k zápisu z předešlého zasedání ZMČ Informace do zápisu ano ne Detail
34 Zpráva o činnosti rady Informace do zápisu ano ne Detail
35 Informace o činnosti výborů Informace do zápisu ano ne Detail
36 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva PEVNÝ BOD 17:00 - 17:30 Informace do zápisu ano ne Detail
37 Návrhy, připomínky a podněty občanů městské části PEVNÝ BOD 17:30 - 18:30 Informace do zápisu ano ne Detail
38 Plnění úkolů ZMČ za I. pololetí 2019 Informace ne ne Detail
39 Informace o změně výše daně z nemovitosti Informace ne ne Detail
40 Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64 Informace ne ne Detail
41 Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních - úpravách provedených v období od 04.06.2019 do 02.09.2019 Informace ne ne Detail
42 Závěr Informace do zápisu ano ne Detail
16.3.2014 17:59:33 - aktualizováno 19.2.2021 8:27:03 | přečteno 2137928x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load