Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Podklady a výstupy jednání ZMČ (video záznam, hlasování, zápisy)

Vážení občané, v rámci zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení transparentnosti svých kroků zpřístupňujeme v předstihu podklady pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 11:

- návrh programu 
- návrhy usnesení, přílohy usnesení
- důvodové zprávy, přílohy důvodové zprávy

Dále zveřejňujeme:

- schválené usnesení a jejich přílohy
- výsledky hlasování 
- zápisy z jednání
- přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ)
- video záznamy z jednání ZMČ, které se archivují u jednotlivých jednání

Aktuální a schválený program jednání zasedání zastupitelstva: ikona souboruPROGRAM ZMČ 

« Zpět na seznam jednání

20. zasedání ZMČ

Záznam jednání:
Videozáznam jednání
10.6.2021
Zápis z jednání: ikona souboruZápis ze zasedání ZMČ
Přílohy zápisu: ikona souboruHlasovani.txt

Návrh pořadu jednání ke stažení: ikona souboruNavržený program jednání
Podklady ke stažení: ikona souboruMateriály 20 ZMČ
Číslo usnesení Bod Název Typ Záznam Hlasování Detail
0001/20/Z/2021 3 Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení a zápisu z 20. zasedání ZMČ a volba ověřovatelů zápisu z 19. ZMČ Usnesení ano ano Detail
0002/20/Z/2021 4 Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2020 za MČ Praha 11 včetně organizací, jichž je zřizovatelem Usnesení ano ano Detail
0003/20/Z/2021 5 Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2020 Usnesení ano ano Detail
0004/20/Z/2021 6 Rozpočtové opatření č. 26/21 - zvýšení rozpočtu o ponechané nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2020 (případně v předchozích letech) k čerpání v roce 2021 Usnesení ano ano Detail
0005/20/Z/2021 7 Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 11 za rok 2020 Usnesení ano ano Detail
0006/20/Z/2021 8 Jednorázové odměny členům komise RMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2020 Usnesení ano ano Detail
0007/20/Z/2021 9 Jednorázové odměny členům výborů ZMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2020 Usnesení ano ano Detail
0008/20/Z/2021 10 Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 Usnesení ano ano Detail
0009/20/Z/2021 11 Dotační program pro oblast životního prostředí na rok 2021 Usnesení ano ano Detail
0010/20/Z/2021 12 Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2021 - výběr projektů podaných do 1. kola Usnesení ano ano Detail
0011/20/Z/2021 13 Dotační program pro oblast kultury na rok 2021 - 1. kolo Usnesení ano ano Detail
0012/20/Z/2021 14 Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2021 Usnesení ano ano Detail
0013/20/Z/2021 15 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2021 Usnesení ano ano Detail
0014/20/Z/2021 16 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky na rok 2021 Usnesení ano ano Detail
0015/20/Z/2021 17 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Dialog kultur 2021 společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. Usnesení ano ano Detail
0016/20/Z/2021 18 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Sousedé z Jižáku 2021 společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. Usnesení ano ano Detail
0017/20/Z/2021 19 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih pro Místní lidovou knihovnu společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. Usnesení ano ano Detail
0018/20/Z/2021 20 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a ZŠ s RvJ K Milíčovu Usnesení ano ano Detail
0019/20/Z/2021 21 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a Proximou Sociale o.p.s. Usnesení ano ano Detail
0020/20/Z/2021 22 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a YMCA Praha Usnesení ano ano Detail
0021/20/Z/2021 23 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a Základní a Střední školou, Praha 4, Kupec Usnesení ano ano Detail
0022/20/Z/2021 24 Změny zřizovacích listin ZŠ Usnesení ano ano Detail
0023/20/Z/2021 25 Změny zřizovacích listin MŠ Usnesení ano ano Detail
0024/20/Z/2021 26 Řízení o vydání části změn vlny 20 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Usnesení ano ano Detail
0025/20/Z/2021 27 Úprava návrhu změny Z 3420/24 ÚP SÚ HMP - lokalita Chodovec Usnesení ano ano Detail
0026/20/Z/2021 28 Uzavření smlouvy o spolupráci a participaci na investicích do veřejné infrastruktury, veřejného prostoru a životního prostředí se společností Roztyly Invest I, a.s., IČO 07600631, společností Roztyly Invest II, a.s., IČO 07600640 a společností Roztyly In Usnesení ano ano Detail
0027/20/Z/2021 29 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek se společností Praha West Investment v.o.s., IČO 25672096 Usnesení ano ano Detail
0028/20/Z/2021 30 Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 1338 díl "a" v k. ú. Chodov pro fyzickou osobu Usnesení ano ano Detail
0029/20/Z/2021 31 Žádosti nájemců nebytových prostor o poskytnutí slevy z nájmu z důvodu pandemie Usnesení ano ano Detail
0030/20/Z/2021 32 Prodej ideálních podílů na devíti pozemcích (označovaných v KN jako zastavěná plocha a nádvoří), na kterých je postavena budova čp. 1355 a čp. 1356 v ul. Tererova v Praze 4, k.ú. Chodov, do vlastnictví stávajícím vlastníkům bytových jednotek za cenu v mí Usnesení ano ano Detail
0031/20/Z/2021 33 Finanční výbor - odvolání a jmenování člena Usnesení ano ano Detail
0032/20/Z/2021 34 Kontrolní výbor - odvolání a jmenování člena Usnesení ano ano Detail
1 Zahájení a schválení pořadu 20. zasedání ZMČ Informace do zápisu ano ano Detail
2 Připomínky k zápisu z předešlého zasedání ZMČ Informace do zápisu ano ne Detail
35 Informace o činnosti výborů Informace do zápisu ano ne Detail
36 Informace o činnosti rady Informace do zápisu ano ne Detail
37 Petice a stížnost ohledně umístění psího hřiště na Jižním Městě II Informace ano ano Detail
38 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva PEVNÝ BOD 17:00 - 17:30 Informace do zápisu ano ne Detail
39 Návrhy, připomínky a podněty občanů MČ PEVNÝ BOD 17:30 - 18:30 Informace do zápisu ano ne Detail
40 Závěrečná zpráva o realizaci Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11 v letech 2016 až 2020 za rok 2020 Informace ano ne Detail
41 Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64 Informace ano ne Detail
42 Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních - úpravách provedených v období od 07.04.2021 do 31.05.2021 Informace ano ne Detail
43 Závěr Informace do zápisu ano ne Detail
16.3.2014 17:59:33 - aktualizováno 19.2.2021 8:27:03 | přečteno 2533805x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro likvidaci majetku RMČ Praha 11
Zimní koncert Pražského salonního orchestru 
Kino klub Zahrada – Párty Hárder: Summer Massacre
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro informatiku a digitalizaci MČ Praha 11
Sobotní výtvarná dílna
Kino klub Zahrada – Přání k narozeninám
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
O Malence
Žena, která uvařila svého manžela
Průdušky
Jihoměstský masopust 2023
Populární muzikálové melodie
Kino klub Zahrada – Ennio
Kino klub Zahrada – Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa
Babočka: Dětský karneval
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Country bál Knokaut
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load