Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Podklady a výstupy jednání ZMČ (video záznam, hlasování, zápisy)

Vážení občané, v rámci zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení transparentnosti svých kroků zpřístupňujeme v předstihu podklady pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 11:

- návrh programu 
- návrhy usnesení, přílohy usnesení
- důvodové zprávy, přílohy důvodové zprávy

Dále zveřejňujeme:

- schválené usnesení a jejich přílohy
- výsledky hlasování 
- zápisy z jednání
- přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ)
- video záznamy z jednání ZMČ, které se archivují u jednotlivých jednání

Aktuální a schválený program jednání zasedání zastupitelstva: ikona souboruPROGRAM ZMČ 

« Zpět na seznam jednání

28. zasedání ZMČ

9.6.2022
Návrh pořadu jednání ke stažení: ikona souboruNavržený program jednání
Podklady ke stažení: ikona souboruMateriály 28. ZMČ
Číslo usnesení Bod Název Typ Záznam Hlasování Detail
1 Zahájení a schválení pořadu 28. zasedání ZMČ Informace do zápisu ne ne Detail
2 Připomínky k zápisu z předešlého zasedání ZMČ Informace do zápisu ne ne Detail
3 Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení a zápisu 28. zasedání ZMČ ne ne Detail
4 Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 11 a počet volebních obvodů pro volební období 2022 - 2026 ne ne Detail
5 Areál ledových sportů - prodej a spolupráce ne ne Detail
6 Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2021 ne ne Detail
7 Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2021 za MČ Praha 11 včetně organizací, jichž je zřizovatelem ne ne Detail
8 Uzavření soudního smíru v soudním sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spis. zn. 38 C 14/2020 ne ne Detail
9 Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2022, 1. pololetí ne ne Detail
10 Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2022 ne ne Detail
11 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2022 ne ne Detail
12 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky na rok 2022 ne ne Detail
13 Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11 v letech 2022 až 2026 - strategický rozvojový dokument ne ne Detail
14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a Jihoměstskou sociální a.s. ne ne Detail
15 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a YMCA Praha ne ne Detail
16 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a YMCA Praha - Rodinná politika ne ne Detail
17 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Dialog kultur 2022" společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. ne ne Detail
18 Finanční odměna strážníkům OŘ Městské policie Praha 11 ne ne Detail
19 Návrh nominace občanů Prahy 11 na udělení čestného občanství a ceny MČ Praha 11 ne ne Detail
20 Dohoda SM2200000012 o narovnání ke Smlouvě o dílo SM1900000144 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na vypracování projektové dokumentace regenerace veřejného prostranství Hviezdoslavova, Podjavorinské v k. ú. Chodov, Praha 11 ne ne Detail
21 Souhlasné prohlášení mezi městskou částí Praha 11 a fyzickými osobami k uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 2336/217 v k. ú. Chodov ne ne Detail
22 Prodej ideálních podílů na devíti pozemcích (označovaných v KN jako zastavěná plocha a nádvoří), na kterých je postavena budova čp. 1355 a čp. 1356 v ul. Tererova v Praze 4, k.ú. Chodov, do vlastnictví stávajícím vlastníkům bytových jednotek – změny vla ne ne Detail
23 Informace o činnosti výborů Informace do zápisu ne ne Detail
24 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva PEVNÝ BOD 17:00 - 17:30 Informace do zápisu ne ne Detail
25 Návrhy, připomínky a podněty občanů MČ PEVNÝ BOD 17:30 - 18:30 Informace do zápisu ne ne Detail
26 Přehled plnění úkolů ZMČ 1 - 5/2022 Informace ne ne Detail
27 Pravidelná informace o průběhu stavby objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 Informace ne ne Detail
28 Informace k ukončení akce HMP nazvané Stavba č. 43321 TV Praha 11 etapa 0004 Dopravní hřiště Chodov Informace ne ne Detail
29 Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64 Informace ne ne Detail
30 Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních - úpravách provedených v období od 12.04.2022 do 30.05.2022 Informace ne ne Detail
31 Závěr Informace do zápisu ne ne Detail
32 Návrh územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), veřejné projednání ne ne Detail
16.3.2014 17:59:33 - aktualizováno 19.2.2021 8:27:03 | přečteno 2051985x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Bytová komise
Kino klub Zahrada – Až zařve lev – Jihoměstská premiéra
Pocta Boženě Němcové
Drum Circle s Petrem Šušorem
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Melodie pro každého
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Street Festival Battle Breaking & All Style 2022
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá
Jedenáctky: Anna Kolingerová trio
Pocta Boženě Němcové
Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka
Pocta Boženě Němcové
Kino klub Zahrada – Mimořádná událost
Pocta Boženě Němcové
Komise pro kulturu a spolky
Kytary na Chodovské tvrzi
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Luca Ciarla Solorkestra (Itálie)
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Grilování bez hranic VIII.
Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
RIDE FOR SKATEPARK
Divadlo Na Jezerce: Takový žertík
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Kino klub Zahrada – Známí neznámí
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Sociální a zdravotní komise
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Brigita & Štěpán
Brigita & Štěpán
Country večer s kapelou Knokaut
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Charleyova teta
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Taneční soutěž v ParaDance
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load