Na obsah stránky

Jazyk:
 

Seznam požadavků

Přidání požadavku do aplikace Vyfoťte to > >

Hlášení nepovolené skládky v ulici Křejpského.

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 21.2.2012 14:54
Popis: Strážník okrskář zjistil, že v ulici Křejpského č.p. 1506/33, svo: 424327, je nepovolená skládka starých pracovních desek, bytového textilu.

Žádost o nápravu.

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 22.2.2012 13:49
Popis: Dobrý den, mám prosbu, ve dvoře (parčíku) za ulicí Majerského za provozovnou Optika je odsunutý poklop kanálu ? Je moc těžký, nejde ručně vrátit na místo. Prosím můžete zařídit nápravu. Zatí se ještě nic nestalo, ale malé dítě si tam může klidně zlomit nožičku, ev jný úraz. Děkuji za pomoc a nápravu. příloha : 3x foto (určení místa kanálu).

Hlídací psi demokracie 3

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 16.2.2012 13:34
Popis: Vážená pane starosto, jste veřejně činnou osobou, která musí konstruktivní kritiku veřejnosti snášet a oprávněné výhrady řešit. Bojíte se pravdy? Buďte si jist, že vám voliči všechny vaše hříchy u nejbližších voleb sečtou! Kdo není ochoten veřejnost přesvědčit o své čestnosti, nemá čisté svědomí a nemá co pohledávat ani v komunální politice. Za všechny slušné občany Vás proto tímto veřejně vyzývám, předložte tedy sám, bez účasti novinářů, kterých se bojíte, svoji bakalářskou i diplomovou práci k odbornému posouzení kvality vedoucí katedry Andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obě Vaše práce přeci o této věhlasné veřejné univerzitě tak poutavě pojednávají. A výsledek, prosím, v plném rozsahu zveřejněte na Vašich webových stránkách www.dalibormlejnsky.cz. Nic průkaznějšího a věrohodnějšího na svoji obhajobu učinit nemůžete. Pokud ani toto neučiníte, nikoho již nepřesvědčíte, že obě Vaše vysokoškolské práce nejsou plagiáty a že vy sám nejste pseudobakalář a pseudomagistr. S pozdravem Helena Navrátilová, Praha.

Hlídací psi demokracie 2

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 14.2.2012 15:17
Popis: Vážený pane starosto, sledujete-li média, že je Vaše diplomová práce z velké části plagiátem tvrdí renomovaní akademici, kteří mají o pár uznávanějších titulů před jménem a za jménem více než vy. Naprosto běžná závěrečná práce, na kterou se odvoláváte, akceptuje všechny náležitosti stanovené normami pro tvorbu závěrečných prací. Ty jste vy podle oslovených erudovaných akademiků nedodržel, neopíjejte se proto vlastními fabulacemi. Pokud nejste ochoten svoji bakalářskou práci novinářům zapůjčit, aby ji nechali podrobit objektivnímu posouzení, což svými vyhýbavými stanovisky potvrzujete, bojíte se nejen vlastního stínu, ale především objektivní pravdy. Postavte se k problému vaší bakalářské práce čelem. Novináři seriózních médií jsou hlídacími psy demokracie a zprostředkovateli zmíněné objektivní pravdy, nikoliv jejími vykonavateli či arbitry, a již vůbec ne ďábli, jak se domníváte. Pokud novinářům svoji bakalářskou práci nejste ochoten zapůjčit, řekněte to na rovinu. Helena Navrátilová, Praha.

Chybějící dopravní značení v ulici Křejpského

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 17.2.2012 12:00
Popis: Strážník okrskář zjistil v ulici Křejpského u svo.424302 a následně u svo.590847, že úplně chybí svislá informační značka IP 6 - přechod pro chodce.

Hlášení nepovolené skládky v ulici Starochodovská

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 15.2.2012 14:19
Popis: Strážník okrskář zjistil, že v ulici Starochodovská, vedle sběrny druhotných surovin,SVO 429 632 je nepovolená skládka (staré lednice).

Hlídací psi demokracie

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 8.2.2012 11:40
Popis: Dobrý den, pane starosto. Ráda bych se optala na Vaši bakalářskou práci, ke které se vyjadřujete o 3 příspěvky níže. Novináři oprávněně spekulují, že je nejen Vaše diplomová práce naprostý plagiát, jak potvrdili odborníci z akademických kruhů, ale i Vaše práce bakalářská. Stačí nahlédnout do archivního fondu Vaší alma mater a zjistit, že ani jedna z Vašich závěrečných prací zde již není uložena, obě byly skartovány. Jeden by mohl spekulovat, proč asi? Novináři by si Vaši bakalářskou práci zapůjčili, ale nemohou. Proto se též ptám, jste jako čestný a rovný člověk - politik ochoten novinářům svoji bakalářskou práci zapůjčit k provedení odborného posouzení, aby se s konečnou platností potvrdilo, zda jste čestný člověk, nebo mají novináři pravdu? Děkuji za informaci, Helena Navrátilová, Praha.

dům po Městské policii

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 2.2.2012 14:29
Popis: Opakovaně se ptám MP Praha 11,MP Praha, Magistrátu hl.m.Praha a teď i vás: Co bude s domem v Hájích, ul. U Přehrady, kde již 2 roky nikdo není. Před MP tam bývala knihovna. Kdo a za čí peníze zajišťuje provoz - údržbu - ochranu? Jde to stále do ztracena, metoda padajícího h...a!!?? S pozdravem E. Dvořák

dům po Městské policii

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 17.2.2012 12:05
Popis: Opakovaně se ptám MP Praha 11,MP Praha, Magistrátu hl.m.Praha a teď i vás: Co bude s domem v Hájích, ul. U Přehrady, kde již 2 roky nikdo není. Před MP tam bývala knihovna. Kdo a za čí peníze zajišťuje provoz - údržbu - ochranu? Jde to stále do ztracena, metoda padajícího h...a!!?? S pozdravem E. Dvořák

Dotaz

Stav: požadavek vyřešen
Datum poslední změny: 1.2.2012 15:45
Popis: Pane starosto Mlejnský, je pravdou, jak tvrdí novináři, že jste opsal nejen "svoji" diplomovou práci, ale že je tato opsaná práce jako vejce vejci podobná "vaší" též opsané bakalářskou práci? Určitě je to pomluva, proto se ptám. Nejlépe to vyvrátíte tím, že svoji bakalářskou práci půjčíte právě těm novinářům hlídající demokracii nejden na Praze 11.

17.8.2009 5:27:56 | přečteno 2035466x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load