Seznam požadavků

Přidání požadavku do aplikace Vyfoťte to > >

Vrak na parkovišti mezi ul. V Průčelí a Hviezdoslavova, u zastávky bus Bachova (směr centrum)

Stav: přijato - řeší se
Datum poslední změny: 21.6.2023 10:21
Popis: Dobrý den, prosím o odstranění vraku na parkovišti mezi ulicí V Průčelí a Hviezdoslavova, u zastávky Bachova. Vrak je téměř uprostřed. Petra Jechová Tato elektronická zpráva a její přílohy (dále jen “zpráva”) je důvěrná, určená výhradně adresátovi/tům a může obsahovat právem chráněné informace. Jakékoli její nedovolené použití či rozšiřování je zakázáno. Pokud nejste zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladně telefonicky či elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo použít pro jakýkoli účel ani nesmíte sdělit její obsah žádné další osobě. Vzhledem k tomu, že sítě elektronických komunikací nejsou pod naší přímou kontrolou, neodpovídáme za případnou škodu způsobenou přenosem této zprávy. V případě, že je zpráva součástí jednání o smlouvě, máme právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, přičemž smlouva bude uzavřena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu. E-mailová komunikace s pracovníky KB poskytujícími vybrané investiční služby je zaznamenávána a uchovávána za účelem splnění požadavků vyplývajících z právních předpisů, které upravují poskytování těchto služeb. Bližší informace naleznete na www stránkách KB - Informace o zpracování osobních údajů pro klienty a Informace k MiFID II. This electronic message and any attachments (the “message”) are confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is prohibited. If you are not the intended recipient please delete the message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its contents to any other person. Given that electronic communications network are not under our direct control, we shall not be held liable for any damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a contract. E-mail communication with KB personnel providing selected investment services is recorded and archived to meet the requirements of the regulation that governs the provision of these services. For more information, please visit the KB website - Information about Processing of Personal Data for Clients and About MiFID II.

Nečitelné dopravní značení v ulici Šustova.

Stav: přijato - řeší se
Datum poslední změny: 20.6.2023 8:47
Popis: Strážník okrskář zjistil, že v ulici Šustova, u svo: 590863, je vodorovné dopravné značení V 7a - Přechod pro chodce, které je již značné nečitelné. Žádáme o uvedení do řádného stavu.

Propadlý chodník u pošty Podjavorinské

Stav: přijato - řeší se
Datum poslední změny: 19.6.2023 9:24
Popis: Stále propadlý chodník z boku domu Podjavorinské č.p. 1597-4 proti poště. S kočárkem již nutno místo obcházet po vozovce. Děkujeme za opravu

Posunutý kryt kanalizace vedle chodníku z ulice Schulhoffova do vnitrobloku.

Stav: přijato - řeší se
Datum poslední změny: 19.6.2023 7:50
Popis: Dobrý den, vedle chodníku z ulice Schulhoffova do vnitrobloku, a to konkrétně mezi domy označenými na zaslané mapce 3 a 5, je posunutý kryt kanalizace. Díra je dost velká na to, aby mohlo dojít ke zranění dítěte. Žádáme tímto o provedení nápravy. Děkujeme.

Polámané a okousané větvě v Centrálním parku Jižního Města.

Stav: předáno k vyřešení
Datum poslední změny: 19.6.2023 15:40
Popis: Dobrý den, na konci procházkové zóny Centrálního parku Jižního Města jsou již delší čas v skupině dřevin polámané a okousané větvě. Není to prosím na vyřezání? Děkuji.

Poddolovaný schod na chodníku ve vnitrobloku Mikulova a Bachova ulice.

Stav: přijato - řeší se
Datum poslední změny: 19.6.2023 7:49
Popis: Dobrý den, ve vnitrobloku ulic Mikulova a Bachova je v blízkosti asfaltového hřiště pravděpodobně poddolovaná (podemletá) vrchní část schodů. Z hlediska bezpečnosti bych doporučoval prověření, zda se jedná o dutinu, která by se mohla i s horní části schodů za určitých okolností zbortit. Děkuji.

Vyvrácený odpadkový koš na křižovatce ulic Hněvkovského a Prašná.

Stav: předáno k vyřešení
Datum poslední změny: 20.6.2023 8:37
Popis: Dobrý den, prakticky na křižovatce ulic Hněvkovského a Prašná je vyvrácený nebo resp. divně nakloněný odpadkový koš. Děkuji

Díra v chodniku u poklopu

Stav: přijato - řeší se
Datum poslední změny: 16.6.2023 13:54
Popis: Dobrý den, chtěl bych nahlásit diru v chodníku, která se za par měsíců se o dost zvětšila. Je ten poklop hned u školniho dvora. Tim chodnikem chodi, jezdi na koloběžkach do školy, školky děti, pejskaři se psy. Chodi tudy i děti na dvur školy uči se jezdit na bruslích. Škola Květnového vítězství 1554. Pošlu vám rozpoznáváci čísla ze sloupy 424929 , jsou hned u toho poklopu. Doporučil bych se podívat i na poklop kousek od toho mista v te same ulici nejsem si jist ale u toho by mněl by být sloup s čislem 424926. Pred rokem na te samé ulici už byl jeden takový poklop opravovan, byl u toho stejný problém.

Opětovné přilepení "koberce" na psí hřiště u MŠ Hroncova

Stav: předáno k vyřešení
Datum poslední změny: 19.6.2023 15:15
Popis: Dobrý den opětovně žádám o znovu přilepení "koberce" na agility psí hřiště na kopečku u MŠ Hroncova. Jedná se o áčko a houpačku. Na houpačce je povrch zcela mimo. Děkuji VF

Oprava schodiště

Stav: přijato - řeší se
Datum poslední změny: 16.6.2023 11:22
Popis: Dobrý den, prosím o zajištění opravy schodiště v podchodu pod ulicí Opatovská (u křižovatky s ulicí Chilská), případně předání požadavku na opravu TSK. Děkuji Michael Sýkora
<< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 | další >>
Vytvořeno 17.8.2009 5:27:56 | přečteno 3145557x | Charlie Root
load