Na obsah stránky

Jazyk:
 

Návrh na změny dopravy na Jižním Městě, zrušení linky 271 a prodloužení linky 125

Městská rada včera projednala a schválila návrh dopravních opatření souvisejících se zavedení Metropolitní sítě linek Pražské integrované dopravy. ROPID dostal za úkol do začátku září v součinnosti s Dopravním podnikem hl. m. Prahy všechny změny připravit a zajistit tak, aby 1. 9. 2012 začal nový systém fungovat. Zpráva z 24. jednání Rady hl. m. Prahy 26. června 2012.

„Zásadní změny v systému pražské hromadné dopravy se v minulosti zvažovaly mnohokrát, ale za posledních 14 let k žádným nedošlo. Přitom se dopravní situace v Praze výrazně změnila, změnily se i dopravní nároky a reagovat na tyto změny je nezbytné. Proto  dnes městská rada schválila. návrh celosíťové optimalizace linek povrchové veřejné dopravy. Výsledkem bude vznik tzv. sítě metropolitních linek. Kromě vyšší efektivity je hlavním účelem změny jednoduchost, přehlednost a menší počet linek, které by však měly kratší intervaly. Vzorem byly úspěšně provedené optimalizace v Berlíně, Hamburku nebo Mnichově v posledním desetiletí. Obdobně postupuje i řada českých města,“ uvedl náměstek primátora Josef Nosek (ODS).

U tramvají návrh posiluje roli páteřních linek, které mají poloviční intervaly oproti běžným tramvajovým linkám a dále je doplňuje o tzv. páteřní svazky dvou linek, které jedou společně v nejvytíženějším úseku a poté se na okrajích města rozdělují do větví s nižší poptávkou. Zároveň dochází k vyrovnání nabídky a poptávky podle komplexního přepravního průzkumu provedeného v roce 2011.

V autobusové síti počítá návrh se zavedením nadřazené sítě páteřních metropolitních linek, tzv. metrobusů, které se vyznačují krátkými intervaly, atraktivní trasou a celodenním provozem. Tyto metrobusy budou doplněny běžnými autobusovými linkami a doplňkovými midibusovými linkami určenými pro lokální obsluhu hůře dostupných oblastí Prahy. Podobně jako u tramvají je i v autobusové síti navrženo omezení nevyužitých spojů a posílení přetížených linek. Zároveň je navrženo omezení souběhů autobusů s kolejovou dopravou, zejména s tramvajemi, a to například na Plzeňské, Evropské nebo Švehlově ulici.

Tolik z tiskové zprávy Metropolitní síť začne fungovat od září, která obsahuje dále dvě přílohy:
Nová metropolitní síť autobusových linek
Nová síť tramvajových linek

Zpráva Metropolitní síť začne fungovat od září je poněkud utajena pod jiným názvem VIDEO: Systém MHD se od září mění v Tiskovém servisu.

Dokument Nová metropolitní síť autobusových linek obsahuje následující odstavce týkající se Jižního Města:

Linka 135 je na základě požadavku Vysoké školy ekonomické na vzájemné propojení jejích budov vedena do zastávky Koleje Jižní Město, s ohledem na dlouhodobé kapacitní problémy v oblasti Vršovic a Vinohrad jsou zde v pracovní den zkráceny intervaly (požadavek městské části Praha 10). Dostatečná nabídka spojů linky 135 umožňuje zkrátit i v pracovní den linku 154 ve směru od Jižního Města do zastávky Chodov. Namísto linky 135 je do oblasti Jižního Města vedena linka 136 v kloubových vozech, která zároveň nahrazuje kapacitu linky 122 zkrácené ve směru od Depa Hostivař na Opatov. Prodloužená linka 125 v trase Skalka - Háje - Smíchovské nádraží zajišťuje namísto zrušené linky 271 nově spojení do oblasti Smíchova také z Petrovic a Horních Měcholup (požadavek městské části Praha 15).

V rámci omezení souběhů autobusových linek s tramvajovou dopravou v ulici Švehlova je linka 154 zkrácena do trasy Jižní Město - Chodov (viz výše), v oblasti Horních Měcholup je nahrazena celotýdenním prodloužením linky 183 a odkloněním linky 240 přes zastávku Newtonova.

V oblasti Uhříněvsi dochází k omezení souběhu s vlakem a ke zlepšení přestupů z autobusových linek na vlaky (zkrácení linky 265 na Nádraží Uhříněves, linka 267 je nově vedena přes Nádraží Uhříněves) a ruší se na ní vložené spoje Háje - Uhříněves. Namísto omezené linky 267 cestující mohou v úseku Háje - Nové náměstí využít linky 232, 381, 382, 383 a 387. Linka 325 je nově vedena přes Benice (požadavek městské části Praha - Benice).

Petr Kefurt

27.6.2012 11:56:23 | přečteno 3366x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load