Na obsah stránky

Jazyk:
 

Seznam požadavků

Ulice Otická - vrak vozidla

Datum a čas záznamu: 1.12.2021 17:34
Stav řešení: požadavek vyřešen
Popis: Dobrý den,

děkujeme za podnět. Dle provedené kontroly referentem odboru dopravy, oddělení silniční správní úřad, Úřadu městské části Praha 11 (dále jen SSÚ) a předložené fotodokumentace SSÚ konstatuje, že předmětné dlouhodobě odstavené vozidlo nevykazuje známky vraku podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Podle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno na dálnicích, silnicích a místních komunikaci odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, tedy dlouhodobě odstavená vozidla mají neplatnou technickou prohlídkou více než 6 měsíců. Vozidla, která jsou takto dlouhodobě odstavena je oprávněn odstranit vlastník komunikace, v daném případě tedy pro hlavní město Prahu je pověřena Správa služeb hl. města Prahy, kam by bylo vhodné zasílat Vaše podněty. Vozidla, která vykazují známky vraku (obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla), odstraňuje úřední cestou SSÚ.

S pozdravem

Bc. Soňa Řeháčková Muzikářová

Datum a čas záznamu: 24.11.2021 17:14
Stav řešení: přijato - řeší se
Popis: Bylo předáno k řešení odboru

Datum a čas záznamu: 24.11.2021 16:25
Stav řešení: oznámeno
Popis: Dobrý den, než bude opět nějakým uředníkem tento příspěvěk zamítntut, tak bych rád upozornil, že tento vrak stojí v ulici Otická již od května 2020, sám má zdokumentováné od července 2020. Před touto dobou tohle vozidlo stálo na různých místech ulice OTICKá také více než dlouhodobě.
Jak je vidět z přiložených fotografií, vozidlo se nepohnulo přes rok a tři měsíce.

17.8.2009 5:27:56 | přečteno 2045111x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load