Rodina OPPA

Projekt Komplexní podpora pro rodiče pečující o děti v předškolním věku při jejich návratu na trh práce je realizován Městskou částí Praha 11 od února 2010. Doba realizace projektu je 24 měsíců. Za tuto dobu budou v rámci projektu nabídnuty rodičům, kteří pečují o děti v předškolním věku zajímavé vzdělávací kurzy, které jim pomohou při návratu na trh práce po mateřské dovolené.

Projekt reaguje na aktuální demografický vývoj a na problémy rodičů pečujících o dítě/děti v předškolním věku s návratem na trh práce na území Městské části Praha 11. Rostoucí porodnost a stagnující kapacita mateřských školek na území MČ Praha 11 činí umístění dítěte do školky stále složitější a často tak brání rodičům v návratu na trh práce. Na základě těchto skutečností se v rámci projektu otevřelo nových 152 míst ve stávajících mateřských školkách.

Nalezení vhodného pracovního místa navíc komplikuje fakt, že delší odmlka vede k přerušení vazby s danou pracovní problematikou - rodiče po rodičovské dovolené tak často nesplňují nové nároky na trh práce a musí si své znalosti doplňovat/rozšiřovat. Proto se hlavní aktivity projektu zaměřili na současné požadavky zaměstnavatelů a pro rodiče jsou připraveny vzdělávací kurzy, které povedou ke zvýšení dovedností a znalostí. Všechny kurzy jsou pro rodiče na území Městské části Praha 11 zdarma.

Důležitou součástí projektu je diagnostika profesního zaměření, která je uživatelům poskytována také zdarma a je vodítkem pro další vzdělávání a vyhledávání pracovní pozice.

Další oblastí, kterou projekt rodičům nabízí je poradenství. Jedná se o poradenství psychologa a právního poradce. Tyto oblasti byly vytipovány na základě skutečných potřeb rodičů a řeší prvotní kontakt pro rodiče, kteří mají dotazy či řeší nějaké problémy, které jim případně brání v návratu na trh práce.Miniatura letáku OPPA Rodina

Vážení rodiče, usnadněte si návrat do zaměstnání!

Pro velký zájem pro vás MČ Praha 11 v rámci projektu Rodina OPPA připravila kurzy zaměřené na ulehčení situace rodičů, kteří se chtějí vrátit na trh práce. Díky finanční podpoře Evropské Unie jsou všechny kurzy zdarma.Kurzy proběhnou v termínech od září do prosince roku 2011. Kapacita kurzů je omezena, proto prosíme zájemce, aby nás co nejdříve kontaktovali. Více se dozvíte na informačním letáku.


PDF ikonka

Stáhnout/Zobrazit leták

Soubor stáhnete do vašeho počítače kliknutím na ikonku souboru PDF. Nebo kliknutím pravým tlačítkem na ikonku souboru PDF a vybráním z nabídky Uložit cíl jako(Uložit odkaz jako).