Na obsah stránky

ENDE
 

Ochrana rorýse obecného při rekonstrukcích budov

Upozornění na nutnost dodržování právního předpisu o ochraně hnizdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov

OŽP upozorňuje na nutnost dodržování právního předpisu, zveřejněného ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy, ročník 2009, částka 12, a to Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 18, o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov (dále jen „Nařízení“), které nabylo účinnosti 1.2.2010. Úplné znění Nařízení lze nalézt pod následujícím odkazem: http://magistrat.praha.eu/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=730

Tato právní norma upravuje práva a povinnosti při provádění rekonstrukcí budov se zachovalými větracími otvory vedoucími do odvětrávaných prostor (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov, které mohou sloužit jako hnízdiště zvláště chráněných rorýsů obecných.

Již tedy bez výjimky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy nebude možné provádět stavební práce včetně nainstalování lešení v hnízdním období (tj. od 20.dubna do 10.srpna běžného kalendářního roku) a již nebude možné dočasné překrytí ventilačních otvorů před počátkem hnízdního období za účelem nezahnízdnění rorýsů ob. po dobu stavby, neboť rorýs ob. má silnou vazbu na jím užívaná hnízdiště a každoročně se do svých hnízdišť vrací. Nově tedy Nařízení chrání hnízdní možnosti rorýsů, tj. ventilační otvory bez ohledu na to, zda na domě rorýs hnízdí či nehnízdí.

OŽP tímto upozorňuje stavebníky na nutnost respektování Nařízení i na skutečnost, že při nedodržování Nařízení hrozí stavebníkovi sankční řízení o uložení pokuty až do výše 1000000 Kč a omezení či zastavení stavby.

Rorýs

autor fotografie: M.Velechovský 2008

8.3.2010 10:59:03 | přečteno 5386x | Ing. Petr Havel

Navigace

 
load