Krmení holubů na veřejných prostranstvích je zakázáno

Nadměrný výskyt holubů je závažný problém, trápící všechna velkoměsta včetně Prahy. Přemnožení holubi mohou mít vliv na lidské zdraví z důvodu šíření nebezpečných alergenů a roztočů do okolí. Nezanedbatelné jsou i škody ekonomické, a to poškozováním budov, kulturních památek a soch agresivním holubím trusem.

Příznivé podmínky pro hnízdění a rozmnožování holubů vytvořili i sami lidé svým nevhodným chováním, zejména vyhazováním zbytků jídel mimo odpadní nádoby, zanedbáním úklidu objektů, neuklizenými balkony, otevřenými přístupy na půdy i záměrným krmením holubů.

K účinnému snížení holubí populace mohou přispět i samotní obyvatelé měst odpovědným přístupem při udržování čistoty, zejména odstraněním zdrojů potravy v okolí kontejnerových stání, likvidací míst vhodných pro hnízdění holubů a umísťováním mechanických zábran (hrotů a pletiva) proti zahnízdění na objekty.

Krmení holubů na veřejných prostranstvích a ulicích je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. Podle této vyhlášky je každý povinen chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství, přičemž tímto znečištěním se mimo jiné rozumí i krmení zvířat, tedy i holubů.

Na základě upozornění občanů na tel. 156 může městská policie neukázněnému občanovi na místě uložit blokovou pokutu za krmení holubů na veřejném prostranství a ulicích až do výše 1000 Kč.
Pracovníci odboru životního prostředí pokutovat tyto občany na místě nemohou, neboť nemají právo občany legitimovat.
Upozorňujeme, že při nezaplacení blokové pokuty, uložené městskou policií, může odbor životního prostředí za prokázaný výše uvedený přestupek uložit v přestupkovém řízení pokutu až do výše 20 000 Kč.

Vytvořeno 18.1.2012 8:57:31 | přečteno 10328x | Ing. Jaromír Mareš
load