Na obsah stránky

ENDE
 

Kam na vodítku?

Informace pro majitele psů

Jste majitelem psího miláčka a denně si lámete hlavu nad tím, kde ho můžete bez starostí odepnout z vodítka, a kde ne! Tak právě pro Vás připravil Odbor životního prostředí stručný přehled míst na území městské části Praha 11 kde platí zákaz volného pohybu psů:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně (v platnost vstoupila dne 1.6.2001), která upravuje problematiku volného pobíhání psů jen částečně, směřuje spíše k ochraně veřejné zeleně před znečišťováním a poškozováním. Dílčí ustanovení této vyhlášky upravují volný pohyb psů ve veřejné zeleni následovně:

- Zákaz vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště - dle § 2 písm. c) výše uvedené vyhlášky. Zákaz se vztahuje na veškerá hřiště a pískoviště (oplocená i doposud neoplocená) bez výjimky.

- Zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni - dle § 3 odst. 1 písm. g) a dle § 3 odst. 2 písm. d) výše uvedené vyhlášky. V příloze č.1 vyhlášky č.6/2001 Sb. HMP
jsou uvedeny na území Jižního Města pozemky, na kterých je Centrální park a park u Chodovské tvrze stará i nově otevřená část parku. Tato vyhláška se vztahuje na pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících. Jedná se o Centrální park k.ú. Chodov, p.č. 2885/1, 2885/2, 2503/1, 2503/2, 2887, dále pak o Park u Chodovské tvrze k.ú. Chodov, p.č 229/4, 229/10.

K úspěšnému chovu psů patří i nezbytný stupeň ovladatelnosti zvířete. Nejedná se přímo o výcvik, spíše o výchovu. Život s nevychovaným psem se stává nekonečným řetězcem konfliktů, často i se špatným koncem, a to i pro domácího mazíčka. V žádném případě nesmí docházet k obtěžování či napadení ostatních spoluobčanů. Majitelé psů si musí uvědomit,že jejich svoboda, a tím i svoboda jejich chlupatých přátel, končí tam, kde začíná omezování druhých.

17.9.2008 11:12:18 - aktualizováno 7.1.2014 8:26:50 | přečteno 7394x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load