Deratizace na území MČ Prahy 11

Žádost MČ Praha 11 o spolupráci při deratizaci

Výskyt myšovitých hlodavců na území městské části Praha 11 je z velké míry ovlivněn teplotním charakterem zimních měsíců a možností přístupu k volně ložené potravě. K přemnožení hlodavců může dojít v jakékoliv lokalitě MČ Praha 11, proto Vás žádáme o provedení deratizace v objektech ve vašem vlastnictví či správě.

Každý vlastník nemovitosti, tj. i vlastník nespecifikovaného pozemku v sousedství, je povinen dodržovat ustanovení § 55 až § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, která pojednávají mimo jiné i o povinnosti, postupu a zajištění ochranné deratizace při zvýšeném výskytu potkanů.

V letošním roce hlavní město Praha uvolnilo finanční prostředky na rozsáhlou plošnou deratizaci, která bude ve vytipovaných lokalitách veřejného prostranství prováděna dle připravovaného harmonogramu od dubna do konce října. Harmonogram provádění cyklické deratizace na území hlavního města Prahy pro rok 2019 je k dispozici ikona souboruzde. Informace o zařazení jednotlivých lokalit do harmonogramu deratizace je možno získat počátkem měsíce dubna také na Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 na tel. č. 267 902 362.

Deratizace objektů ve vlastnictví městské části bude zahájena počátkem měsíce dubna a pro maximální úspěšnost celé akce vyzýváme tímto všechny majitele ostatních bytových objektů k co největší součinnosti, zejména k deratizaci vlastního objektu, případně přilehlé plochy předzahrádky, odstraňování zdrojů potravy v okolí kontejnerových stání a likvidaci nepořádku zejména v místech vhodných pro hnízdění potkanů.

Počínaje měsícem dubnem začne vybraná deratizační firma klást ve vytipovaných lokalitách veřejného prostranství nástrahy proti potkanům. Deratizace je prováděna odborně způsobilou firmou, která používá schválené přípravky a postupuje podle standardní metodiky speciální ochranné deratizace.

Výskyt hlodavců můžete nahlásit přímo na „HS HMP“, tel.: +420 241 010 346  nebo na Odbor ochrany prostředí MHM Praha či na Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 na tel. č. 267 902 362, který vaše upozornění na výskyt hlodavců předá HS HMP, neboť není příslušným orgánem státní správy v ochraně veřejného zdraví a nemůže vykonávat dozor nad dodržováním uvedených ustanovení zákona.

Kompetentním orgánem státní správy na území hl. m. Prahy je Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HS HMP“), Němčická 8, Praha 4, tel.: +420 241 010 346.

Vytvořeno 17.2.2009 15:17:58 - aktualizováno 17.4.2019 16:49:43 | přečteno 6929x | Ing. Petr Havel
load