Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Deratizace na území MČ Prahy 11

Žádost MČ Praha 11 o spolupráci při deratizaci

Výskyt myšovitých hlodavců na území městské části Praha 11 je z velké míry ovlivněn teplotním charakterem zimních měsíců a možností přístupu k volně ložené potravě. K přemnožení hlodavců může dojít v jakékoliv lokalitě MČ Praha 11, proto Vás žádáme o provedení deratizace v objektech ve vašem vlastnictví či správě.

Každý vlastník nemovitosti, tj. i vlastník nespecifikovaného pozemku v sousedství, je povinen dodržovat ustanovení § 55 až § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, která pojednávají mimo jiné i o povinnosti, postupu a zajištění ochranné deratizace při zvýšeném výskytu potkanů.

V letošním roce hlavní město Praha uvolnilo finanční prostředky na rozsáhlou plošnou deratizaci, která bude ve vytipovaných lokalitách veřejného prostranství prováděna dle připravovaného harmonogramu od dubna do konce října. Harmonogram provádění cyklické deratizace na území hlavního města Prahy pro rok 2019 je k dispozici ikona souboruzde. Informace o zařazení jednotlivých lokalit do harmonogramu deratizace je možno získat počátkem měsíce dubna také na Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 na tel. č. 267 902 362.

Deratizace objektů ve vlastnictví městské části bude zahájena počátkem měsíce dubna a pro maximální úspěšnost celé akce vyzýváme tímto všechny majitele ostatních bytových objektů k co největší součinnosti, zejména k deratizaci vlastního objektu, případně přilehlé plochy předzahrádky, odstraňování zdrojů potravy v okolí kontejnerových stání a likvidaci nepořádku zejména v místech vhodných pro hnízdění potkanů.

Počínaje měsícem dubnem začne vybraná deratizační firma klást ve vytipovaných lokalitách veřejného prostranství nástrahy proti potkanům. Deratizace je prováděna odborně způsobilou firmou, která používá schválené přípravky a postupuje podle standardní metodiky speciální ochranné deratizace.

Výskyt hlodavců můžete nahlásit přímo na „HS HMP“, tel.: +420 241 010 346  nebo na Odbor ochrany prostředí MHM Praha či na Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 na tel. č. 267 902 362, který vaše upozornění na výskyt hlodavců předá HS HMP, neboť není příslušným orgánem státní správy v ochraně veřejného zdraví a nemůže vykonávat dozor nad dodržováním uvedených ustanovení zákona.

Kompetentním orgánem státní správy na území hl. m. Prahy je Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HS HMP“), Němčická 8, Praha 4, tel.: +420 241 010 346.

17.2.2009 15:17:58 - aktualizováno 17.4.2019 16:49:43 | přečteno 6405x | Ing. Petr Havel

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load