Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Sekání travnatých ploch - změny pro rok 2014

, autor: Havel

Na počátku roku 2014 došlo k výrazným, avšak dočasným, majetkoprávním změnám ve správě pozemků, které budou výrazné zejména při hodnocení sečí trávníků.

Vážení spoluobčané,

MČ Praha 11 dočasně ukončila na základě usnesení Rady MČ Praha 11 č. 1231/27/R/2013
k 31. 12. 2013 údržbu a úklid všech soukromých pozemků veřejné zeleně ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Městské části není lhostejný její vzhled, proto intenzivně jedná se všemi vlastníky pozemků s cílem dohodnout způsob údržby a úklidu předmětných pozemků veřejné zeleně v soukromém vlastnictví. Jednání se všemi vlastníky stále probíhají.

Příroda se probouzí po mírné zimě a po velmi teplému nástupu jara má oproti předchozím létům výrazný předstih. Městská část proto zahájila seče travnatých ploch veřejné zeleně již 11. dubna, tzn. oproti předchozím létům o 2-3 týdny dříve.

Při seči budou z výše uvedeného důvodu dočasně vynechány pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví fyzických a právnických osob. Při pohledu na vynechané částí trávníků bude daný stav navozovat neuspořádaný dojem, který bude zapříčiněn právě nesekáním pozemků soukromých vlastníků, například uprostřed ucelené travnaté plochy ve vnitrobloku. Pro informaci jsou k nahlédnutí informativní mapy s červeně označenými vynechávanými pozemky ikona souboruna tomto odkaze (informativní stav je k 14. 4. 2014). MČ je připravena uzavřít smlouvy o výpůjčce a o zajištění úklidu a údržby dotčených pozemků. V dohody dojde k okamžitému zařazení předmětných pozemků do údržby se stejnou frekvencí jako ostatní veřejná zeleň ve správě MČ Praha 11.

Dále platí, že na území MČ Praha 11 je více správců ploch veřejně přístupné zeleně. Mimo městskou část Praha 11 udržuje travnaté plochy zejména hlavní město Praha prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru evidence, využití a správy majetku MHMP. Pro zmiňovaný magistrátní odbor zajišťuje údržbu a správu pozemků správní firma URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, P.O. BOX 656, 111 21 Praha 1 (URBIA).

Komunikační zeleň v majetku hlavního města Prahy, která je situována zejména mezi chodníky a komunikacemi a v okolí parkovišť, je udržována organizací zřízenou hl. m. Prahou s názvem Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Odbor životního prostředí při pravidelných kontrolách nalézá často neposekané plochy zmiňovaných a dalších vlastníků, avšak v hlavním městě Praze není žádný platný právní předpis, kterým by MČ Praha 11 donutila a vymohla pravidelnou údržbu uvedených pozemků, která by byla svou intenzitou srovnatelná s údržbou veřejné zeleně, jak ji zajišťuje MČ Praha 11, prostřednictvím zdejšího odboru.

Bližší informace jsou uvedeny na následujícím odkaze: https://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/verejna-zelen/sekani-travnatych-ploch-zmeny-pro-rok-2013.html

15.4.2014 10:45:37 | přečteno 2277x | Ing. Petr Havel

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load