Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Sekání travnatých ploch - změny pro rok 2013

Na počátku roku došlo k výrazným majetkoprávním změnám ve správě pozemků, což je v současné době patrné zejména právě při realizaci sečí.

Vážení spoluobčané,

MČ Praha 11 zahájila na konci dubna letošního roku prostřednictvím dodavatele údržby a úklidu seč travnatých ploch veřejné zeleně svěřené do správy městské části.

Před sezónou došlo k výrazným majetkoprávním změnám ve správě pozemků, což je v současné době patrné zejména právě při realizaci sečí. Na území MČ Praha 11 je více správců ploch zeleně. Mimo městskou část Praha 11 udržuje travnaté plochy zejména hlavní město Praha prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru evidence, využití a správy majetku MHMP. Pro zmiňovaný magistrátní odbor zajišťuje údržbu a správu pozemků správní firma URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, P.O. BOX 656, 111 21 Praha 1 (URBIA).

Komunikační zeleň v majetku hlavního města Prahy, která je situována zejména mezi chodníky a komunikacemi a v okolí parkovišť, je udržována organizací zřízenou hl. m. Prahou s názvem Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Odbor životního prostředí při pravidelných kontrolách naráží často na neposekané plochy zmiňovaných a dalších vlastníků, avšak naráží na skutečnost, že v hlavním městě Praze není žádný platný právní předpis, kterým by MČ Praha 11 donutila a vymohla pravidelnou údržbu a seč uvedených pozemků.

Vzhledem k tomu, že se zvýšil počet připomínek a podnětů právě na neposekané plochy zeleně, překládá pro informaci odbor životního prostředí jednoduché mapy, na kterých jsou žlutě vyznačeny pozemky ve správě společnosti URBIA pro hl. m. Praha a modře jsou v mapě zakresleny pozemky komunikační zeleně ve správě TSK.

ikona souboruKlad mapových listů 

ikona souborumapa 1 -ikona souborumapa 2 - ikona souborumapa 3 - ikona souborumapa 4 - ikona souborumapa 5 - ikona souborumapa 6 - ikona souborumapa 7 -ikona souborumapa 8 - ikona souborumapa 9 - ikona souborumapa 10 

V případě potřeby jsou k dispozici následující kontakty na správce pozemků hlavního města Prahy:

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor evidence, využití a správy majetku MHMP, nám. Franze Kafky 1, Praha 1, odpovědný pracovník: Zuzana Příhodová, tel. 236 00 20 33, e-mail: zuzana.prihodova@cityofprague.cz.

Správní firma magistrátu realizující údržbu pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, P.O. BOX 656, 111 21 Praha 1. Odpovědný pracovník za údržbu zeleně: Ing. Jana Kirchschlägerová, tel.: 234 094 934, mail: Jana.Kirchschlager@urbia.cz nebo Ing. Jana Neumanová, tel.: 234 094 941, mail: neumanova@urbia.cz.

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, oblastní správa Jih, Bezová ul., Odpovědný pracovník je Ing. Svobodová, email: Ivana.Svobodova@tsk-praha.cz, telefon: 257 015 359

21.5.2013 11:26:41 - aktualizováno 19.8.2013 13:14:42 | přečteno 3752x | Ing. Petr Havel

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load