Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Kácení zeleně

Stručná informace o nejběžnějších případech kácení zeleně

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody rozhoduje o povolování kácení dřevin, které rostou mimo les, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., a to v katastrálním území Chodov a Háje.

Pro trvalé zajištění všech funkcí veřejné zeleně je bezesporu nutné kácení i části neperspektivních dřevin vázat na opětovné výsadby nových a vhodnějších dřevin. Tyto tzv. náhradní výsadby ukládané žadateli jsou součástí rozhodnutí o kácení dřevin, jako kompenzace ekologické újmy způsobené vykácením zeleně v dané lokalitě. Za uplynulé období let 2004 - 2008 uložil orgán ochrany přírody výsadbu více jak 1.100 ks nových dřevin, umístěných do veřejné zeleně na území JM I a JM II.

Nejběžnějším důvodem k vykácení dřevin je jejich nevhodné stanoviště či špatně zvolený druh pro dané místo. Jedná se většinou o dřeviny, které byly v minulosti vysazeny při tzv. „Akcích Z“. Stromy či keře byly často vysazovány nejen na nevhodná stanoviště, ale i příliš blízko vedle sebe či příliš blízko bytovým objektům. Výsledkem je, že nynější bytová družstva či společenství vlastníků podávají žádosti o kácení těchto dřevin. Kdysi dobře myšlené úsilí o vysazení alespoň nějaké zeleně před okny neplní s odstupem let žádaná očekávání. Stromy vzrostly a v mnoha případech se opírají o fasády domů nebo výrazně zastiňují byty. Takovouto žádost o kácení dřevin musí dle výše cit. zákona podávat vlastník či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku či jiný oprávněný uživatel. Je nezbytné, aby žádost, kterou naleznete na stránkách MČ Praha 11 pod sekcí Občan - praktické, Dokumenty - ikona souboruTiskopisy (zde), splňovala veškeré náležitosti. Každý případ je specifický a ke každé žádosti o kácení dřevin, která roste na našem sídlišti, je nutné přistupovat individuálně a s maximální obezřetností.

23.1.2009 8:52:57 | přečteno 4097x | Ing. Petr Havel

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load