Kácení zeleně

Stručná informace o nejběžnějších případech kácení zeleně

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody rozhoduje o povolování kácení dřevin, které rostou mimo les, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., a to v katastrálním území Chodov a Háje.

Pro trvalé zajištění všech funkcí veřejné zeleně je bezesporu nutné kácení i části neperspektivních dřevin vázat na opětovné výsadby nových a vhodnějších dřevin. Tyto tzv. náhradní výsadby ukládané žadateli jsou součástí rozhodnutí o kácení dřevin, jako kompenzace ekologické újmy způsobené vykácením zeleně v dané lokalitě. Za uplynulé období let 2004 - 2008 uložil orgán ochrany přírody výsadbu více jak 1.100 ks nových dřevin, umístěných do veřejné zeleně na území JM I a JM II.

Nejběžnějším důvodem k vykácení dřevin je jejich nevhodné stanoviště či špatně zvolený druh pro dané místo. Jedná se většinou o dřeviny, které byly v minulosti vysazeny při tzv. „Akcích Z“. Stromy či keře byly často vysazovány nejen na nevhodná stanoviště, ale i příliš blízko vedle sebe či příliš blízko bytovým objektům. Výsledkem je, že nynější bytová družstva či společenství vlastníků podávají žádosti o kácení těchto dřevin. Kdysi dobře myšlené úsilí o vysazení alespoň nějaké zeleně před okny neplní s odstupem let žádaná očekávání. Stromy vzrostly a v mnoha případech se opírají o fasády domů nebo výrazně zastiňují byty. Takovouto žádost o kácení dřevin musí dle výše cit. zákona podávat vlastník či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku či jiný oprávněný uživatel. Je nezbytné, aby žádost, kterou naleznete na stránkách MČ Praha 11 pod sekcí Občan - praktické, Dokumenty - ikona souboruTiskopisy (zde), splňovala veškeré náležitosti. Každý případ je specifický a ke každé žádosti o kácení dřevin, která roste na našem sídlišti, je nutné přistupovat individuálně a s maximální obezřetností.

Vytvořeno 23.1.2009 8:52:57 | přečteno 4315x | Ing. Petr Havel
load