Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Informace o stavbě Centrálního parku

Informace o realizaci další části dostavby Centrálního parku.

Stavba : JMI - Centrální park

Výstavbu Centrálního parku zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím svého odboru městského investora MHMP, nikoli MČ Praha 11. Stavbu provádí společnost SIN, s.r.o., Holušická 2253/1, Praha 4, e-mail: info@sinpraha.cz, tel: 272 936 822. Veškeré práce probíhají v souladu se schválenou projektovou dokumentací, jež je k nahlédnutí u uvedeného zástupce investora, společnosti SIN, s.r.o, či přímo u investora, kterého zastupuje OMI MHMP, Vyšehradská 2075/51, 12800 Praha 2, tel: 236 00 4515, případně na odboru výstavby ÚMČ Praha 11 v úředních hodinách odboru, tj. pondělí a středa 8.00 - 17.30 hodin.

Výňatek z aktuální dokumentace stavby

CP_detail 2

Vzhledem k tomu, že území parku je velmi rozsáhlé, není možné realizovat rekonstrukci Centrálního parku najednou, neboť stavba je finančně velmi náročná. Zároveň Centrální park je součástí více pozemků, které jsou v soukromém vlastnictví. Z uvedených důvodu je stavba rozdělena na etapy, které umožňují postupnou realizaci v průběhu několika let.

V roce 2010 je dle výše uvedeného zástupce investora stavba Centrálního parku rozdělena na níže uvedené části, a tozejména z důvodu postupného řešení majetkoprávních vztahů.

Etapa 0001 - východ, zhruba na spojnici ul. Michnova - Metodějova

Stavební povolení č.j. OV/2009/001078/Kři-sp ze dne 30.7.2009 s nabytím právní moci dne 8.9.2009. Realizace probíhá dle přidělených finančních prostředků od Magistrátu hl.m.Prahy.

Doposud realizováno

Zpevněná mlatová plocha „petangue“ včetně pítka, altánu s lavičkami a odpadkovými koši a vydlážděnou plochou včetně chodníku a dále je zrealizován altán u promenádní komunikace včetně laviček, košů a mlatové plochy.

V realizaci

Chodník podél severní hranice parku a souběžně s trasou chodníku cyklostezka, jejíž investor je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Předpokládaný termín dokončení celé etapy je 07/2010. Chodník je dlážděný z žulová kostky 10x10 cm. Vlastní chodník a cyklostezka jsou již dokončeny a zůstává umístit pouze veřejné osvětlení v části trasy mezi chodníkem a cyklostezkou.

Realizace do konce roku 2010

Vstupní část do parku u ul. U Modré školy. Úpravy zahrnují zpevnění plochy kombinovanou dlažbou s umístěním laviček a výsadbou stromů. Část plochy určená pro cyklisty bude v odlišném provedení. Plocha bude označena jako pěší zóna.

K realizaci v roce 2011

Centrální promenádní chodník bude rozšířen a podél severní strany doplněn o zapuštěné osvětlení v úrovni současného povrchu.

27.5.2010 10:16:24 | přečteno 2656x | Ing. Petr Havel

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load