Informace o rozsahu a postupu prací na stavbě Centrálního parku

Dle zpřesňujících informací investora stavby Centrálního parku, kterým je hl. m. Praha, zastoupené Odborem městského investora MHMP, probíhají v prostoru Centrálního parku následující práce s termínem dokončení v dubnu 2009 (v závislosti na klimatických podmínkách):

  1. V západní části parku (poblíž stanice metra Opatov) byla v měsíci říjnu zahájena výstavba hřiště pro větší děti.
  2. Ve vstupní části parku (u ul. U Modré školy) byly v listopadu zahájeny práce pro výstavbu hřiště na pétanque, které zahrnují bourání nadbytečných zpevněných ploch, stavbu nové vodovodní přípojky pro pítko v prostoru odpočívadla u hřiště a nové výsadby dřevin. Rovněž byly zahájeny práce na zhotovení altánu, jenž bude součástí sadovnické úpravy této části parku.
  3. U hlavní pěší trasy bude rozmístěno na jaře roku 2009 celkem 60 ks nových parkových lavic.
Vytvořeno 1.12.2008 13:50:21 | přečteno 2558x | Ing. Petr Havel
load