Informace o rozsahu a postupu prací na stavbě Centrálního parku 2

Dle informací investora stavby Centrálního parku, kterým je hl. m. Praha, zastoupené Odborem městského investora MHMP, bude v Centrálním parku v roce 2009 vybudována část cyklostezky, souběžné pěší komunikace a veřejného osvětlení, které budou kopírovat stávající trasu hlavního pěšího tahu v parku.

Investor předpokládá, že stavební povolení na 1. část stavby parku a 250 m cyklostezky bude vydáno do konce dubna 2009. Stavbu cyklostezky musí ještě projednat Komise pro cyklistickou dopravu HMP, a proto se stavbou počítá v 2. pol. roku 2009.

Pro realizaci 2. části CP je předpoklad získání územního rozhodnutí v červnu 2009, a tak zahájení dostavby části další etapy může začít ještě v roce 2009.

Vytvořeno 26.1.2009 15:00:04 | přečteno 2757x | Ing. Jaromír Mareš
load