Na obsah stránky

ENDE
 

Odpovědnost za čistotu pozemku

Odpovědnost za čistotu a pořádek na pozemku nese jeho vlastník, případně osoba, pro kterou tato povinnost vyplývá z nějakého právního titulu (tj. uživatel pozemku).

V případě zjištění závad v čistotě na vymáhá MČ nápravu stavu u vlastníka, resp. u uživatele dotčeného pozemku prostřednictvím odboru životního prostředí:

MČ vyzve vlastníka nebo uživatele k odstranění nedostatků s upozorněním na ustanovení § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 131/2000 Sb., HMP, o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých cit.:

- § 29 odst. 2: „Fyzické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může městská část uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

- § 29 odst. 3: „Právnické osobě nebo podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může městská část uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.“

Podle doporučení právního oddělení odboru ochrany prostředí MHMP (který je nadřízeným orgánem v případě zahájení správního řízení o uložení pokuty) je nezbytné pojem narušení vzhledu MČ posuzovat jako dosažení takové míry nevzhlednosti dotyčného prostranství, že již nebude pochyb o tom, že se tak opravdu a objektivně děje (tj. že se nejedná pouze o subjektivní názor jedné osoby apod.).

V případě údržby čistoty kolem kontejnerových stání, která mají z právního titulu ve vlastnictví nebo v užívání příslušná bytová družstva (BD) nebo společenství vlastníků (SVJ), je možnost čistotu pozemku zajišťovat za mírný poplatek pomocí služby poskytované společností Jihoměstská majetková, a.s. V případě zájmu o bližší informace, obraťte se prosím na: pí Michaelu Seifertovou ze společnosti Jihoměstská majetková, a.s., e-mail: seifertova@jihomestska.cz

20.5.2016 8:04:17 | přečteno 2292x | Ing. Petr Havel

Navigace

 
load