Na obsah stránky

ENDE
 

Informace o žádostech a závazných stanoviscích

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 (OŽP) podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí, k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu na území správního obvodu Praha 11 (tj. na území městských částí Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd).

Informace jsou uvedeny v přílohách členěných podle jednotlivých roků. Závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší pro zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší (tzv. vyjmenované zdroje), vydává a informace o nich zpřístupňuje odbor ochrany prostředí (dříve odbor životního prostředí) Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) na stránkách MHMP v článku Závazná stanoviska a povolení. Ve stejném článku jsou zpřístupněny také informace u zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pro žádosti podané v období od 1. 9. do 31. 12. 2012, kdy příslušná pravomoc ještě nebyla obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřena úřadům městských částí Praha 1-22.

Protože odbor životního prostředí MHMP jako nadřízený orgán zdejšího OŽP v metodickém pokynu ze dne 21.07.2015 změnil výklad pojmu stacionární zdroj (podle § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší), považuje OŽP od té doby za stacionární zdroj ve fázi stavebního řízení i samotnou výstavbu (z důvodu prašnosti) a vydává k ní závazné stanovisko i v případech, kdy stavba neobsahuje žádný jiný stacionární zdroj v užším smyslu, jak ho OŽP (ale i MHMP) chápal dříve (např. plynové kotle, krby, domovní čistírny odpadních vod). Změna se projevila také v níže uvedených seznamech a v souvislostí s ní byla od roku 2015 mírně upravena struktura tabulky.

ikona souboru2013 ikona souboru2014 ikona souboru2015 ikona souboru2016 ikona souboru2017 ikona souboru2018

16.1.2013 14:07:05 - aktualizováno 1.2.2018 14:41:04 | přečteno 4349x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load