Na obsah stránky

ENDE
Konto občanaKonto občana >
Konto občanaKonto občana >
1 2 3

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 4. čtvrtletí 2017

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou ve 4. čtvrtletí 2017 přistavovány v níže uvedených termínech.

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

  • nábytek
  • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
  • koberce, podlahové PVC
  • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
  • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť
  • pneumatiky

Podmínky přistavení VOK

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin, a to buď od 14:00 do 18:00 hod. nebo od 16:00 do 20:00 hod. (konkrétní čas je vždy uveden u daného stanoviště a termínu). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Přidělené množství je přitom v posledních letech nižší než dříve. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Harmonogram přistavení VOK sestavuje odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 v rámci podmínek stanovených Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a po dohodě se svozovou společností, harmonogram poté ještě podléhá schválení MHMP.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov nebo v kterémkoliv z dalších sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Termíny přistavení VOK

VOK budou přistaveny ve stanovený den nejpozději ve 14:00, resp. 16:00 hod. (konkrétní čas je uveden vždy u daného stanoviště a termínu) a odvezeny stejný den o 4 hodiny později, tj. v 18:00, resp. 20:00 hod. (konkrétní čas je opět vždy uveden). Protože má svozová společnost omezenou kapacitu, nebylo možné stanovit všechny termíny na pozdější čas, který je jistě pro velkou část občanů výhodnější. Po dohodě se svozovou společností byly s ohledem na její možnosti rozděleny termíny ve 4. čtvrtletí 2017 tak, že v říjnu a listopadu budou všechny VOK přistaveny od 14:00 a v prosinci všechny od 16:00 hod.

Na základě žádostí občanů byla do harmonogramu doplněna 2 nová stanoviště VOK: Brechtova × Květnového vítězstvíDědinova 2002. Ačkoliv s nimi svozová společnost předběžně souhlasila, nejsou ještě prověřená praxí, a proto byla zřízena zatím jen zkušebně. Ve stanovišti Brechtova × Květnového vítězství by měl být VOK přistaven na asfaltovou plochu před kontejnerovým stáním na tříděný odpad, ve stanovišti Dědinova 2002 na plochu proti štítu domu mezi parkovištěm a vjezdem do areálu školy. Pokud ve stanovených termínech (oba v prosinci od 16 do 20 hodin) nebude možné VOK na daná místa přistavit, pokusí se je svozová společnost umístit na vhodné volné místo v okolí, a pokud ani to nebude možné, přistaví je na nejbližší řádné stanoviště – Matúškova 831 (u Blankytu), resp. Dědinova × Filipova.

Jižní Město I
A. Malé × Hviezdoslavova2. 11. (14–18)
Bachova 159312. 12. (16–20)
Bachova × Mikulova5. 10. (14–18), 22. 11. (14–18)
Benkova 1691 (parkoviště)8. 11. (14–18)
Blažimská × Klapálkova18. 12. (16–20)
Brandlova 1641 (za Startem)19. 10. (14–18), 20. 11. (14–18), 19. 12. (16–20)
Brechtova × Květnového vítězství11. 12. (16–20)
Brodského 167116. 10. (14–18), 28. 12. (16–20)
Černockého (parkoviště)31. 10. (14–18)
Divišovská × Šternovská4. 10. (14–18)
Doubravická × Bohúňova4. 10. (14–18), 21. 11. (14–18)
Hekrova 853 (parkoviště)30. 11. (14–18)
Hlavatého × Mejstříkova16. 10. (14–18), 14. 11. (14–18), 14. 12. (16–20)
Hněvkovského 137412. 10. (14–18), 23. 11. (14–18), 27. 12. (16–20)
Chomutovická24. 10. (14–18), 7. 12. (16–20)
Klapálkova × Čenětická6. 11. (14–18)
Konstantinova × Metodějova11. 10. (14–18), 28. 11. (14–18)
Kosmická × Anny Drabíkové13. 11. (14–18), 27. 12. (16–20)
Kryštofova × Kazimírova9. 11. (14–18), 20. 12. (16–20)
Křejpského 15143. 10. (14–18), 24. 10. (14–18), 15. 11. (14–18), 7. 12. (16–20)
Ledvinova (u Chodovské tvrze)14. 12. (16–20)
Majerského × Samohelova9. 10. (14–18)
Matúškova 831 (u Blankytu)25. 10. (14–18)
Metodějova (parkoviště)19. 12. (16–20)
Michnova × Podjavorinské17. 10. (14–18), 4. 12. (16–20)
Mnichovická × Tatarkova31. 10. (14–18), 13. 12. (16–20)
Modletická 1390 (vnitroblok)20. 11. (14–18), 21. 12. (16–20)
Mokrá × Zimákova12. 10. (14–18), 5. 12. (16–20)
Novomeského 690 (parkoviště)29. 11. (14–18)
Plickova 88023. 10. (14–18), 6. 12. (16–20)
Radimovická 1424 (parkoviště)6. 11. (14–18), 18. 12. (16–20)
Rujanská × Donovalská (u TS)13. 11. (14–18)
Schulhoffova 79428. 11. (14–18)
Stachova × V Hájích30. 10. (14–18)
Štichova 640 (parkoviště)25. 10. (14–18), 29. 11. (14–18), 21. 12. (16–20)
Tererova (u ZŠ)30. 11. (14–18)
Valentova (parkoviště proti čp. 1737)21. 11. (14–18)
Ženíškova × Květnového vítězství2. 11. (14–18)
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova × Filipova17. 10. (14–18)
Dědinova 20024. 12. (16–20)
Gregorova × Hrudičkova19. 10. (14–18), 5. 12. (16–20)
Hráského × Jarníkova5. 10. (14–18), 22. 11. (14–18)
Hrdličkova × Blatenská23. 10. (14–18), 14. 11. (14–18), 28. 12. (16–20)
K Dubu11. 10. (14–18), 13. 12. (16–20)
Kloboukova 2230 (parkoviště)6. 12. (16–20)
Krejnická 2021 (za Chrpou)8. 11. (14–18)
Láskova × Malenická9. 10. (14–18), 23. 11. (14–18)
Lažanského15. 11. (14–18)
Nechvílova 1826-2911. 12. (16–20)
Petýrkova 19539. 11. (14–18), 20. 12. (16–20)
U Nové dálnice3. 10. (14–18)
Vojtíškova 178330. 10. (14–18), 12. 12. (16–20)

Grafický přehled termínů přistavení: ikona souboruPNG, ikona souboruPDF.

Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 902 514.

28.8.2017 16:16:02 - aktualizováno 30.10.2017 13:38:09 | přečteno 865x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load