Na obsah stránky

ENDE
 

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad v únoru a březnu 2018

VOK Hlavatého × Mejstříkova

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou v únoru a březnu 2018 přistavovány v níže uvedených termínech.

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

  • nábytek
  • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
  • koberce, podlahové PVC
  • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
  • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť
  • pneumatiky

Podmínky přistavení VOK

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin, a to buď od 14:00 do 18:00 hod. nebo od 16:00 do 20:00 hod. (konkrétní čas je vždy uveden u daného stanoviště a termínu). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Přidělené množství je přitom v posledních letech nižší než dříve. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Harmonogram přistavení VOK sestavuje odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 v rámci podmínek stanovených Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a po dohodě se svozovou společností, harmonogram poté ještě podléhá schválení MHMP.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov nebo v kterémkoliv z dalších sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Termíny přistavení VOK

VOK budou přistaveny ve stanovený den nejpozději ve 14:00, resp. 16:00 hod. (konkrétní čas je uveden vždy u daného stanoviště a termínu) a odvezeny stejný den o 4 hodiny později, tj. v 18:00, resp. 20:00 hod. (konkrétní čas je opět vždy uveden). Protože má svozová společnost omezenou kapacitu, nebylo možné stanovit všechny termíny na pozdější čas, který je jistě pro velkou část občanů výhodnější. Po dohodě se svozovou společností byly s ohledem na její možnosti rozděleny termíny tak, že v únoru budou všechny VOK přistaveny od 14:00 a v březnu všechny od 16:00 hod.

Jižní Město I
A. Malé × Hviezdoslavova5. 2. (14–18), 15. 3. (16–20)
Bachova 159322. 3. (16–20)
Bachova × Mikulova26. 2. (14–18)
Benkova 1691 (parkoviště)8. 3. (16–20)
Blažimská × Klapálkova21. 3. (16–20)
Brandlova 1641 (za Startem)7. 3. (16–20)
Brodského 167120. 2. (14–18), 29. 3. (16–20)
Černockého (parkoviště)5. 2. (14–18)
Divišovská × Šternovská8. 2. (14–18)
Doubravická × Bohúňova22. 2. (14–18)
Hekrova 853 (parkoviště)5. 3. (16–20)
Hlavatého × Mejstříkova12. 3. (16–20)
Hněvkovského 13746. 2. (14–18), 19. 3. (16–20)
Chomutovická13. 3. (16–20)
Konstantinova × Metodějova28. 2. (14–18)
Kosmická × Anny Drabíkové13. 2. (14–18), 28. 3. (16–20)
Kryštofova × Kazimírova14. 2. (14–18), 27. 3. (16–20)
Křejpského 151421. 2. (14–18), 13. 3. (16–20)
Ledvinova (u Chodovské tvrze)20. 3. (16–20)
Matúškova 831 (u Blankytu)14. 3. (16–20)
Michnova × Podjavorinské6. 3. (16–20)
Mnichovická × Tatarkova6. 2. (14–18), 19. 3. (16–20)
Modletická 1390 (vnitroblok)19. 2. (14–18)
Mokrá × Zimákova26. 3. (16–20)
Novomeského 690 (parkoviště)1. 3. (16–20)
Plickova 88021. 2. (14–18)
Radimovická 1424 (parkoviště)8. 2. (14–18), 21. 3. (16–20)
Rujanská × Donovalská (u TS)15. 2. (14–18)
Schulhoffova 79422. 2. (14–18)
Štichova 640 (parkoviště)28. 2. (14–18), 26. 3. (16–20)
Tererova (u ZŠ)5. 3. (16–20)
Ženíškova × Květnového vítězství7. 2. (14–18), 20. 3. (16–20)
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova × Filipova6. 3. (16–20)
Gregorova × Hrudičkova7. 3. (16–20)
Hráského × Jarníkova26. 2. (14–18)
Hrdličkova × Blatenská29. 3. (16–20)
K Dubu1. 3. (16–20)
Kloboukova 2230 (parkoviště)20. 2. (14–18)
Krejnická 2021 (za Chrpou)12. 2. (14–18)
Láskova × Malenická27. 2. (14–18)
Lažanského12. 2. (14–18)
Nechvílova 1826-2914. 3. (16–20)
Petýrkova 195314. 2. (14–18), 27. 3. (16–20)
Vojtíškova 178315. 3. (16–20)

Grafický přehled termínů přistavení: ikona souboruPNG, ikona souboruPDF.

Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 514 nebo 267 902 320.

17.1.2018 9:58:32 - aktualizováno 19.2.2018 9:35:04 | přečteno 377x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load