Na obsah stránky

ENDE
 

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad v lednu 2018

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou v lednu 2018 přistavovány v níže uvedených termínech.

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

  • nábytek
  • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
  • koberce, podlahové PVC
  • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
  • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť
  • pneumatiky

Podmínky přistavení VOK

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin, a to buď od 14:00 do 18:00 hod. nebo od 16:00 do 20:00 hod. (konkrétní čas je vždy uveden u daného stanoviště a termínu). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Přidělené množství je přitom v posledních letech nižší než dříve. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Harmonogram přistavení VOK sestavuje odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 v rámci podmínek stanovených Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a po dohodě se svozovou společností, harmonogram poté ještě podléhá schválení MHMP.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov nebo v kterémkoliv z dalších sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Termíny přistavení VOK

VOK budou přistaveny ve stanovený den nejpozději ve 14:00 hod. a odvezeny stejný den v 18:00 hod. Protože svozová společnost zatím odsouhlasila pouze počty VOK na leden, nemohl být sestaven harmonogram na další měsíce (odsouhlasení počtu VOK v jednotlivých dnech a časech je základním předpokladem pro jeho sestavení). Vzhledem k počtu VOK obsahuje harmonogram jen část stanovišť, na ostatní se dostane v dalších měsících a OŽP bude také usilovat, aby alespoň část termínů byla v čase od 16:00 hod. Harmonogram výjimečně nevyjde v lednovém čísle časopisu Klíč.

Jižní Město I
Bachova × Mikulova2. 1. (14–18)
Benkova 1691 (parkoviště)15. 1. (14–18)
Brandlova 1641 (za Startem)16. 1. (14–18)
Doubravická × Bohúňova4. 1. (14–18)
Hekrova 853 (parkoviště)17. 1. (14–18)
Hlavatého × Mejstříkova25. 1. (14–18)
Chomutovická29. 1. (14–18)
Janouchova 671 (u MŠ)30. 1. (14–18)
Konstantinova × Metodějova11. 1. (14–18)
Křejpského 15143. 1. (14–18), 29. 1. (14–18)
Majerského × Samohelova9. 1. (14–18)
Matúškova 831 (u Blankytu)31. 1. (14–18)
Michnova × Podjavorinské23. 1. (14–18)
Plickova 8803. 1. (14–18)
Stachova × V Hájích11. 1. (14–18)
Štichova 640 (parkoviště)15. 1. (14–18)
Tererova (u ZŠ)17. 1. (14–18)
Valentova (parkoviště proti čp. 1737)4. 1. (14–18)
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova × Filipova23. 1. (14–18)
Gregorova × Hrudičkova24. 1. (14–18)
Hráského × Jarníkova8. 1. (14–18)
Hrdličkova × Blatenská25. 1. (14–18)
Láskova × Malenická9. 1. (14–18)
Nechvílova 1826-2931. 1. (14–18)

Grafický přehled termínů přistavení: ikona souboruPNG, ikona souboruPDF.

Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367 nebo 267 902 514.

18.12.2017 10:23:30 | přečteno 365x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load