Na obsah stránky

ENDE
 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad v 1. pololetí 2018

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad (BIO VOK) budou v 1. pololetí 2018 přistaveny na Jižním Městě v níže uvedených termínech.

Co lze odložit do BIO VOK

Do BIO VOK mohou občané hl. m. Prahy zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad, případně domácností jako je např.:

  • listí,
  • tráva,
  • větve,
  • neznečištěná zemina,
  • kuchyňský bioodpad rostlinného původu.

Co nelze odložit do BIO VOK

BIO VOK nelze využít pro odkládání odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než je biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, jako např.:

  • směsný komunální odpad,
  • objemný odpad,
  • nebezpečný odpad,
  • bioodpad živočišného původu (maso, kosti, kůže, zbytky jídel apod.).

Podmínky přistavení BIO VOK

BIO VOK budou přistaveny ve stanovený termín v sobotu nebo neděli na dobu 3 hodin (9:00–12:00 nebo 13:00–16:00 hod.). Pokud bude BIO VOK naplněn ještě před uplynutím stanovené doby přistavení, bude vyměněn za nový. Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která dohlíží na průběh sběru.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, BIO VOK přistavuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. (dříve .A.S.A., spol. s r.o.), na základě smlouvy (č. INO/54/11/009867/2015) s hl. m. Prahou, a to prostřednictvím svého subdodavatele, společnosti MIKAPA plus,s.r.o. Podmínky přistavení i počet BIO VOK stanovuje Magistrát hl. m. Prahy.

Termíny přistavení BIO VOK

Exnárova × Otická28. 4. (9–12)
Komárkova × Hněvkovská (u sportovní haly)22. 4. (9–12)
Kryštofova × Kazimírova18. 3. (13–16), 28. 4. (13–16), 27. 5. (9–12)
Lažanského × 7. května29. 4. (9–12)
Mokrá × Zimákova17. 3. (13–16), 22. 4. (13–16), 26. 5. (13–16)
Rujanská × Donovalská17. 3. (13–16), 22. 4. (9–12), 12. 5. (9–12), 10. 6. (13–16)
Stachova × V Hájích (u trafostanice)17. 3. (9–12), 29. 4. (13–16), 26. 5. (9–12)
U Nové dálnice12. 5. (13–16)
Výstavní × K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)14. 4. (13–16), 13. 5. (9–12)
Ženíškova × Květnového vítězství28. 4. (13–16)

Další informace

Další informace naleznete na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

2.3.2018 8:25:04 | přečteno 148x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load