Na obsah stránky

ENDE
 

Sběrný dvůr na Jižním Městě

Sběrný dvůr Bartůňkova
Na území MČ Praha 11, v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov je od 2. ledna 2012 otevřen sběrný dvůr hl. m. Prahy.

Obyvatelé Prahy 11, kteří chtějí odložit svůj odpad do sběrného dvora, již nemusejí jezdit do sběrných dvorů v okolních městských částech, ale mohou navštívit sběrný dvůr hl. m. Prahy přímo uprostřed Jižního Města. Pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy je odložení naprosté většiny druhů odebíraného odpadu bezplatné.

Umístění sběrného dvora

Sběrný dvůr hl. m. Prahy v ulici Bartůňkova čp. 711 je součástí areálu společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., mezi ulicemi Starochodovská a Chilská, nedaleko stanice metra Opatov. Areál je patrný také na mapě Jižního Města.

Spojení

 • MHD – na stanici metra Opatov a dále:
 • pěšky, na kole atd. – od stanice metra Opatov na západ směrem ke starému Chodovu (125 m), u prvních rodinných domů doleva, tj. na jih (80 m)
 • osobním automobilem – příjezd od ul. Türkova přes ul. V Benátkách a Starochodovská, trasa bude vyznačena informačními tabulkami MIOS (Pozor, nově vybudovaný příjezd do areálu z ul. Chilská slouží pouze pro výjezd vozidel údržby komunikací a nelze jím projet do sběrného dvora!)

tel.: 236 040 000, 236 040 011

Do areálu sběrného dvora je možný vjezd vozidel o hmotnosti do 3,5 t. Před odevzdáním odpadu může být vyžadováno předložení občanského průkazu z důvodu ověření trvalého bydliště na území hl. m. Prahy.
Pro občany, kteří nemají možnost dopravit odpad vlastními prostředky, existuje nadstandardní placená služba objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Provozní doba

Provozní doba je stejná jako u ostatních sběrných dvorů hl. m. Prahy.

zimní období letní období
Po - Pá 8:30 – 17:00 8:30 – 18:00
So 8:30 – 15:00 8:30 – 15:00
Ne zavřeno zavřeno

Odebírané odpady

 • tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nápojové kartony),
 • objemný odpad (nábytek, koberce, PVC, sportovní náčiní apod.),
 • bioodpad (odpad z údržby zeleně),
 • použité rostlinné oleje a tuky (ve vhodných uzavřených nádobách),
 • kovový odpad,
 • dřevěný odpad,
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, počítače, přehrávače, telefony apod.) – lze bezplatně odevzdat i bez trvalého bydliště na území hl. m. Prahy,
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pesticidy a další chemikálie včetně nádob od nich, zářivky a výbojky, léky a teploměry, nádobky od sprejů),
 • suť z bytových úprav (beton, cihly, keramické výrobky a jejich směsi) v množství do 1 m3 zdarma, nad 1 m3 za poplatek,
 • pneumatiky – poplatek 25 Kč / kus, odložit pneumatiky zdarma je ale možné v rámci zpětného odběru u prodejců pneumatik a v pneuservisech.

Nelze odevzdat

 • směsný komunální odpad (patří do sběrné nádoby objednané u svozové společnosti vlastníkem domu),
 • nebezpečné složky stavebního odpadu (asfaltová lepenka obsahující dehet, odpad obsahující azbest - nutno se obrátit na specializované firmy).

Další informace

Další blízké sběrné dvory hl. m. Prahy.

Článek Odpady v Praze - informace pro občany na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

ikona souboruPlakát k otevření sběrného dvora

Článek o zpětném odběru pneumatik na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

28.12.2011 13:55:35 - aktualizováno 17.8.2016 9:31:23 | přečteno 36747x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load