Na obsah stránky

ENDE
 

Sběrné dvory

V Praze je celkem 19 sběrných dvorů hl. m. Prahy. V kterémkoliv z nich mohou občané hl. m. Prahy zdarma odložit téměř veškerý odpad z domácností.

Nejbližší sběrné dvory hl. m. Prahy

Přímo na území MČ Praha 11 je sběrný dvůr hl. m. Prahy Bartůňkova (podrobnosti v samostatném článku). Z ostatních sběrných dvorů hl. m. Prahy leží dalších 5 v nepříliš velké vzdálenosti (několik km):

Provozní doba

Provozní doba je jednotná pro všechny sběrné dvory hl. m. Prahy.

zimní období letní období
Po - Pá 8:30 – 17:00 8:30  18:00
So 8:30 – 15:00 8:30 – 15:00
Ne zavřeno zavřeno

Odebírané odpady

 • tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nápojové kartony),
 • objemný odpad (nábytek, koberce, PVC, sportovní náčiní apod.),
 • bioodpad (odpad z údržby zeleně),
 • použité rostlinné oleje a tuky (ve vhodných uzavřených nádobách),
 • kovový odpad,
 • dřevěný odpad,
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, počítače, přehrávače, telefony apod.) – lze bezplatně odevzdat i bez trvalého bydliště na území hl. m. Prahy,
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pesticidy a další chemikálie včetně nádob od nich, zářivky a výbojky, léky a teploměry, nádobky od sprejů),
 • suť z bytových úprav (beton, cihly, keramické výrobky a jejich směsi) v množství do 1 m3 zdarma, nad 1 m3 za poplatek,
 • pneumatiky – poplatek 25 Kč / kus, odložit pneumatiky zdarma je ale možné v rámci zpětného odběru u prodejců pneumatik a v pneuservisech.

Nelze odevzdat

 • směsný komunální odpad (patří do sběrné nádoby objednané u svozové společnosti vlastníkem domu)
 • nebezpečné složky stavebního odpadu (asfaltová lepenka obsahující dehet, odpad obsahující azbest – nutno se obrátit na specializované firmy)

Doprava odpadu do sběrného dvora

Do areálu sběrného dvora je možný vjezd vozidel o hmotnosti do 3,5 t. Před odevzdáním odpadu může být vyžadováno předložení občanského průkazu z důvodu ověření trvalého bydliště na území hl. m. Prahy.
Pro občany, kteří nemají možnost dopravit odpad vlastními prostředky, existuje nadstandardní placená služba objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Další informace

Článek Nakládání s odpadem v hl.m.Praze - mapy a seznamy na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.
Článek o zpětném odběru pneumatik na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

4.6.2009 15:12:08 - aktualizováno 1.2.2018 16:07:08 | přečteno 27000x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load