Na obsah stránky

ENDE
 

Sběr použitých rostlinných olejů a tuků ve sběrných dvorech

Sud na olej, autor: Magistrát hl. m. Prahy

Ve sběrných dvorech hl. m. Prahy lze odevzdávat použité rostlinné oleje a tuky.

Ve všech sběrných dvorech hl. m. Prahy včetně sběrného dvora na Jižním Městě v ul. Bartůňkova je možné zdarma odevzdávat použité rostlinné oleje a tuky, sběr je zaveden na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a společností Viking group s.r.o.

Použité rostlinné oleje a tuky je třeba odkládat v uzavíratelných plastových obalech, nejlépe PET láhvích, do označené nádoby k tomu určené umístěné ve sběrném dvoře. Použité oleje a tuky nevylévejte do kanalizace, kterou ucpávají a přispívají tam také k množení hlodavců.

Odevzdané rostlinné oleje a tuky jsou po vytřídění a vyčištění využívány jako druhotná surovina v chemickém průmyslu (náhrada ropných produktů, např. maziv pro stavebnictví, dřevařství nebo jako složky pro výrobu paliv a přídavků do paliv), připravuje se také využití pro výrobu energie.

Další informace najdete v přiloženém článku ikona souboruPražané mohou odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky, který je zveřejněn také na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

20.12.2016 9:39:39 | přečteno 2257x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load