Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Povinnost zajišťovat čistotu kontejnerových stání na směsný odpad

Vlastník bytového domu má podle ustanovení § 6 obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) povinnost:

  • zajistit u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu a
  • umístit sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy (tj. čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Za čistotu a pořádek v prostoru stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad (kontejnerové stání) nese odpovědnost příslušný vlastník bytového domu.

Městská část v případě zjištění znečištění stanoviště nádob vyzývá příslušného vlastníka bytového domu (tj., který má ve stání umístěné kontejnery na směsný komunální odpad) k úklidu a odstranění objemného odpadu v souladu s ustanovením § 33a odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb. HMP, o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled městské části. Za takový přestupek lze podle § 33a odst. 4 stejného zákona uložit pokutu do 500 000 Kč.

Bytová družstva a SVJ si mnohdy nejsou vědoma své odpovědnosti za čistotu kontejnerových stání na směsný odpad u svých domů. Pokud máte pochybnost ohledně odpovědnosti, obraťte se na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11, Ing. Havlínovou, tel. č. 267 902 355.

MČ Praha 11 by ráda vlastníkům bytových domů usnadnila péči o kontejnerová stání na směsný komunální odpad, a proto nabízí prostřednictvím servisní organizace společnosti Jihoměstská majetková, a.s. úklid stání za mírný poplatek. V případě zájmu o bližší informace, obraťte se prosím na: pí Michaelu Seifertovou ze společnosti Jihoměstská majetková, a.s., e-mail: seifertova@jihomestska.cz. Podobnou službu úklidu stanoviště sběrných nádob nabízí také svozová společnost Pražské služby, a.s.

Další informace naleznete v přiloženém ikona souboruinformačním materiálu, který připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, a také v článku Odpad k popelnici nepatří na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

19.10.2015 10:21:25 - aktualizováno 15.9.2017 14:27:45 | přečteno 6116x | Ing. Petr Havel

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load