Na obsah stránky

ENDE
 

Možnost poskytnutí kompostérů

Informace o možnosti zapůjčit si zdarma zahradní kompostér.

Hlavní město Praha zastoupené odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OCP MHMP) pod záštitou radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové podalo žádost o poskytnutí dotaze z Operačního programu Životní prostředí na nákup kompostérů pro občany. Žádost je podaná na 1750 ks kompostérů, z toho 1400 ks jednokomorových uzavřených kompostérů s provětráváním o objemu 1000 litrů a 350 ks dvoukomorových otevřených kompostérů s objemem 2000 litrů.

O kompostér může požádat fyzická osoba (občan), které vzniká rostlinný bioodpad a má možnost umístit kompostér na vhodném místě – např. rodinný dům se zahradou, bytová jednotka s předzahrádkou v bytovém domě, apod. V případě zájmu celého bytového domu je podle OCP MHMP třeba, aby byl kompostér napsán na konkrétní fyzickou osobu (nikoliv na bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek).

V případě zájmu je třeba se co nejdříve registrovat přes elektronický formulář na webových stránkách Odpadové centrum. V první položce odstavce „Adresa umístění kompostéru“ je přitom třeba zvolit „Hlavní město Praha – průzkum zájmu“. Možnost registrace je omezena počtem žádaných kompostérů (tj. celkem 1750 ks).

Nákup a následné zapůjčení kompostérů občanům budou uskutečněny, pouze pokud Státní fond životního prostředí žádosti o dotaci vyhoví. Převzetí kompostérů potom předpokládá OCP MHMP v létě 2018. Jakmile bude mít odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 k dispozici další informace od OCP MHMP, zveřejní je v tomto článku.

9.8.2017 14:38:14 | přečteno 151x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load