Na obsah stránky

ENDE
 

Kontejnery na kovové obaly

Kontejner na kovové obaly Stříbrského

Ve vybraných stanovištích sběrných nádob na tříděný odpad jsou od srpna 2016 přistaveny kontejnery na sběr kovových obalů.

V souvislosti s uzavřením nové smlouvy mezi hl. m. Prahou a konsorciem tvořeným společnostmi Pražské služby, a.s., a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., na veřejnou zakázku "Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období 2016-2025", je na území hl. m. Prahy od 01.08.2016 obnoven sběr kovových obalů. Sběr probíhal v minulých letech na území jiných městských částí formou pilotního projektu a nyní se rozšiřuje i na území MČ Praha 11. Stejně jako u ostatních složek tříděného odpadu organizuje službu Magistrát hl. m. Prahy a nádoby přistavuje a vyváží svozová společnost Pražské služby, a.s.
Sběrné nádoby na kovové obaly jsou prozatím přistaveny na 17 vybraných stanovišť tříděného odpadu s tím, že se předpokládá postupné rozšiřování služby na další stanoviště podobně, jako tomu bylo v minulosti v případě nápojových kartonů.

Co lze do kontejnerů odložit

Do kontejnerů na kovové obaly je možné odložit prázdné kovové:

 • konzervy,
 • nápojové plechovky,
 • tuby,
 • uzávěry,
 • víčka,
 • zvířecí konzervy.

Co nepatří do kontejnerů

Do kontejnerů na kovové obaly neodkládejte jiné než kovové obaly a dále ani:

 • stlačené kovové nádoby (spreje),
 • kovové obaly od nebezpečných látek (barev, benzínu, motorových olejů atd.),
 • kovové obaly, které nejsou prázdné.

Nádobky od sprejů (i prázdné) jsou považovány za nebezpečný odpad a stejně jako obaly od nebezpečných látek je lze odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy (nejbližší je v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov) nebo při mobilním sběru nebezpečných odpadů.

Kde jsou kontejnery umístěny

Kontejnery na kovové obaly jsou umístěny v těchto vybraných stanovištích sběrných nádob na tříděný komunální odpad:Kontejner na kovové obaly Štichova, obrázek se otevře v novém okně

 1. Bachova 1568
 2. Blažimská 3141
 3. Bohúňova (u štítu domu Doubravická 1301)
 4. Dědinova 1985
 5. Hrdličkova 2189
 6. Hviezdoslavova (u štítu A. Drabíkové 535)
 7. Jašíkova 1532
 8. Kahovská 1706
 9. Klírova × Šustova
 10. Konstantinova 1498
 11. Lažanského × 7. května
 12. Malenická 1788
 13. Matúškova × Dubnova
 14. Plickova 552
 15. Stříbrského 686
 16. Štichova 594
 17. Zdiměřická 1442

Mapa stanovišť kontejnerů (Mapy.cz)

Další informace

Další informace naleznete na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy nebo na stránkách svozové společnosti Pražské služby, a.s.


28.7.2016 13:03:21 - aktualizováno 1.2.2018 15:25:53 | přečteno 4264x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load