Na obsah stránky

ENDE
 

Odpady

4 odpady


Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. čtvrtletí 2018

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou ve 2. čtvrtletí 2018 přistavovány v níže uvedených termínech.

2.3.2018 8:25:38 - aktualizováno 3.4.2018 9:16:40 | přečteno 441x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad v 1. pololetí 2018

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad (BIO VOK) budou v 1. pololetí 2018 přistaveny na Jižním Městě v níže uvedených termínech.

2.3.2018 8:25:04 | přečteno 301x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v roce 2018

Vozidlo mobilní sběr NO, autor: MHMP

V roce 2018 bude na Jižní Městě probíhat mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v níže uvedených termínech.

2.1.2018 10:34:27 | přečteno 599x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Mapa stanovišť tříděného odpadu

Mapa stanovišť tříděného odpadu na celém území hl. m. Prahy je k dispozici na tomto odkazu: https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html. Příslušnou aplikaci provozuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

15.9.2017 14:54:45 | přečteno 980x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Možnost poskytnutí kompostérů

Informace o možnosti zapůjčit si zdarma zahradní kompostér.

9.8.2017 14:38:14 - aktualizováno 13.12.2017 13:35:27 | přečteno 1429x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Sběr použitých rostlinných olejů a tuků ve sběrných dvorech

Sud na olej, autor: Magistrát hl. m. Prahy

Ve sběrných dvorech hl. m. Prahy lze odevzdávat použité rostlinné oleje a tuky.

20.12.2016 9:39:39 | přečteno 2415x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Kontejnery na kovové obaly

Kontejner na kovové obaly Stříbrského

Ve vybraných stanovištích sběrných nádob na tříděný odpad jsou od srpna 2016 přistaveny kontejnery na sběr kovových obalů.

28.7.2016 13:03:21 - aktualizováno 1.2.2018 15:25:53 | přečteno 4271x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Sběrný dvůr na Jižním Městě

Sběrný dvůr Bartůňkova
Na území MČ Praha 11, v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov je od 2. ledna 2012 otevřen sběrný dvůr hl. m. Prahy.
28.12.2011 13:55:35 - aktualizováno 17.8.2016 9:31:23 | přečteno 36775x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Kontejnery na textil

Informace o místech, kam mohou občané odložit použité oblečení, textil a obuv.
20.8.2015 15:45:44 - aktualizováno 14.7.2016 15:40:16 | přečteno 11726x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie

Kontejner elektro Jažlovická
Drobná elektrozařízení a použité baterie je možné zdarma odložit do speciálních kontejnerů ve vybraných stanovištích nádob na tříděný odpad a v budovách ÚMČ Praha 11 nebo do sběrného dvora.
18.1.2012 14:32:29 - aktualizováno 1.2.2018 12:31:57 | přečteno 9541x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Bioodpad

Hromada
Občané hl. m. Prahy mají několik možností, jak se zbavit bioodpadu. Bioodpad mohou zdarma odložit do velkoobjemového kontejneru na bioodpad, v kterémkoliv sběrném dvoře hl. m. Prahy nebo v kompostárně Malešice, případně si mohou u svozové společnosti objednat speciální sběrnou nádobu, tzv. kompostejner, a to i s celoročním svozem.
29.7.2009 16:46:43 - aktualizováno 8.8.2016 8:21:55 | přečteno 13427x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora

Pro občany, kteří nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, existuje nadstandardní placená služba objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.
11.9.2015 13:43:32 | přečteno 11409x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Sběrné dvory

V Praze je celkem 19 sběrných dvorů hl. m. Prahy. V kterémkoliv z nich mohou občané hl. m. Prahy zdarma odložit téměř veškerý odpad z domácností.
4.6.2009 15:12:08 - aktualizováno 1.2.2018 16:07:08 | přečteno 27008x | Ing. Jaromír Mareš | Celý článek
 

Povinnost zajišťovat čistotu kontejnerových stání na směsný odpad

19.10.2015 10:21:25 - aktualizováno 15.9.2017 14:27:45 | přečteno 3423x | Ing. Petr Havel | Celý článek
 

Poplatek za komunální odpad

19.10.2015 10:21:35 | přečteno 5370x | Ing. Petr Havel | Celý článek
 

Navigace

 
load