Na obsah stránky

ENDE
 

Optimalizace počtu veřejně přístupných sportovišť na území MČ Praha 11

SH Konstantinova
Informace o schválené akci Optimalizace počtu veřejně přístupných sportovišť na území MČ Praha 11, mapa a seznam schválených sportovišť.

Na území MČ Praha 11 bylo v rámci výstavby sídliště realizováno ve 44 lokalitách celkem 61 veřejných sportovních ploch. Ve většině případů se jednalo pouze o asfaltové plochy, které jsou již bez přesného vymezení a bez základního sportovního vybavení. V současné době, jak dlouhodobě potvrdila pozorování návštěvnosti, je jejich počet předimenzovaný. Zejména nyní, kdy hřiště mnoha základních škol jsou volně přístupná a mají dobře vybavená sportoviště. S ohledem na tento fakt schválila Rada MČ Praha 11 usn. č. 0604/19/R/2007 ze dne 18. 7. 2007 projekt Optimalizace sítě veřejně přístupných sportovních hřišť na území Jižního Města. V rámci tohoto projektu byla vybrána veřejná sportoviště, která budou zachována a rekonstruována a ta, která budou postupně v rámci finančních možností rozpočtu MČ přeměněna na veřejnou zeleň.

Hřiště, která jsou určena ke zrušení a přeměně na zeleň, jsou ve většině případů situována v těsné blízkosti obytné zástavby (ve vnitrobloku), kde není možné vzhledem k hygienickým limitům zvyšovat hlukovou zátěž o hluk z míčových her.

Po dokončení optimalizace bude na Jižním Městě celkem 28 lokalit se 41 sportovními hřišti, která budou plnohodnotně vybavena sportovním zařízením a v souladu s bezpečnostními normami. Hřiště budou rovnoměrně rozmístěna po celém území MČ, v docházkové vzdálenosti od obytného domu do cca 10 min.

Seznam schválených veřejně přístupných sportovišť - ikona souboruk nahlédnutí zde.

Mapa rozmístění schválených sportovišť - ikona souboruk nahlédnutí zde.

Na všechna již rekonstruovaná hřiště se vztahuje návštěvní řád - text návštěvního řádu - ikona souboruk nahlédnutí zde.

Pozn.: v případě zájmu využívat hřiště v ul. Ke Sv. Izidoru ze strany skupiny dospělých sportovců, je nutný předchozí souhlas správce hřiště Ing. Štylera, tel: 608 161 430. Uvedené hřiště je ve správě OS Chodov nikoliv MČ.

7.2.2014 9:07:52 - aktualizováno 11.4.2017 13:50:01 | přečteno 6066x | Ing. Petr Havel

Navigace

 
load