Na obsah stránky

ENDE
 

Vzrůstající početnost strak na Jižním Městě

Vzrůstající početnost straky obecné v městském prostředí je v současnosti poměrně široce diskutována. Často se hovoří o jejich přemnožení, ale skutečnost, že je jich více, než bývalo ještě donedávna, neznamená, že se již jedná o přemnožení. Dle vyjádření Mgr. Lukáše Viktory z České společnosti ornitologické počet strak sice mírně stoupá, jejich počty však narostly především opticky, jelikož došlo k masivní přesunu straky obecné z volné krajiny do městského prostředí. Spektrum potravy strak je velmi široké, konzumují rostlinnou i živočišnou potravu, a jsou v něm zastoupeni i drobní ptáci (především jejich mláďata), ovšem jen v nevýznamném množství (cca 17 %). Dle Mgr. Viktory došlo v důsledku zvýšeného přesunu strak do městského prostředí k dočasnému vychýlení poměru mezi lovcem (straka) a loveným (drobní pěvci) ve prospěch strak. Tento poměr se však bude postupně vyrovnávat a jedná se o běžné dynamické jevy v přírodě. Na základě těchto skutečností MČ Praha 11 neuvažuje o redukci populace straky obecné.

Ing. Lukáše Vláčila, vedoucího oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat OŽP, tel.: 267 902 357, email: vlacill@praha11.cz

19.10.2015 10:57:35 | přečteno 2822x | Ing. Petr Havel

Navigace

 
load