Na obsah stránky

ENDE
 

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacientů, kteří byli ošetřováni ve zdravotnických zařízeních, která zanikla, a dokumentace pacientů, která nebyla předána do jiného zdravotnického zařízení, je uložena do archivu Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy.

Zdravotnickou dokumentaci nelze zasílat či přímo vydávat do rukou pacienta, a proto si pacient nejdříve musí zvolit nového lékaře (zdravotnické zařízení).

Nově zvolený lékař vystaví žádost o zaslání zdravotnické dokumentace. V této žádosti pacient prokazatelně potvrdí (písemně), že souhlasí s předáním zdravotnické dokumentace zvolenému lékaři. V žádosti by měly být uvedeny základní údaje nezbytné pro vyhledání zdravotnické dokumentace pacienta (jméno a příjmení pacienta, včetně předchozích a rodného příjmení, datum narození pacienta, adresa trvalého bydliště pacienta, telefonický kontakt na pacienta, název původního zdravotnického zařízení, tj. jméno a příjmení lékaře a adresa místa provozování původního zdravotnického zařízení).

Žádost o zaslání dokumentace lze podat osobně nebo poštou na adresu Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy. Na základě žádosti zašle Magistrát hlavního města Prahy bezodkladně zdravotnickou dokumentaci nově zvolenému lékaři (zdravotnickému zařízení).

Pro urychlení vyřízení se laskavě spojte s pí Matouškovou nebo s pí Müllerovou, které mohou sdělit, zda je pacientova dokumentace v archivu Magistrátu hlavního města Prahy uložena (tj. zda byla MHMP do archivu odboru SOC předána).

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor sociální péče a zdravotnictví

pí Matoušková, pí Müllerová

Charvátova 145/9
110 00 Praha 1

Telefon: 236 004 181, 236 004 133

Správní orgán při zajištění, uložení a vydávání zdravotnické dokumentace postupuje podle ustanovení § 67b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace pro pacienty:

10.2.2009 10:21:46 | přečteno 12659x | Mgr. Dagmar Špatenková

Navigace

 
load