Na obsah stránky

Jazyk:
 

VLÁDA ČR SCHVÁLILA AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA OBDOBÍ 2016-2018

Vláda České republiky dne 22. června 2016 schválila Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 v oblasti nelegálních návykových látek.

Akční plán pro oblast nelegálních návykových látek je čtvrtým akčním plánem. Navazuje na akční plán na období 2013-2015, který byl v době svého vzniku jediným akčním plánem a který se převážně věnoval oblasti nelegálních návykových látek. Akční plán reaguje na aktuální situaci a přizpůsobuje aktivity tak, aby se podařilo dosáhnout cílů Národní strategie 2010–2018.

Priority stanovené Akčním plánem pro oblast nelegálních drog:

- Snížit míru konzumace návykových látek mezi dětmi a mládeží.

- Snížit míru a rizikovost užívání drog a soustředit pozornost na vysokou míru užívání konopí a užívání návykových látek v prostředí noční zábavy.

- Zaměřit se na vysokou míru problémového užívání pervitinu (metamfetaminu) a opiátů.

- Zvýšit místní, časovou a finanční dostupnost specializované adiktologické péče.

- Zavést nový systém hodnocení dostupnosti a podpory adiktologických služeb.

- Zlepšit koordinaci protidrogové politiky a koordinaci jejího financování.

Finanční zajištění realizace aktivit akčního plánu se odhaduje na 146,16 mil. Kč v r. 2016, 188,39 mil. Kč v r. 2017 a 209,56 mil. Kč v r. 2018. Kromě finančních prostředků na realizaci akčního plánu je nezbytné také zajištění finančních prostředků potřebných na udržení současného stavu sítě služeb, která je financována ze státního a samosprávných rozpočtů.

Nový akční plán na období 2016–2018 naleznete  zde: https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/AP_nelegalni_latky_2016_2018.pdf11.10.2016 15:07:38 - aktualizováno 13.10.2016 15:19:51 | přečteno 1214x | Mgr. Barbora Vanišová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load