Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

AntiFETfest aneb Jde to i jinak! 2013

 Hlavní město Praha vyhlašuje další ročník soutěže amatérských filmů na téma rizikového chování.

VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Hlavní město Praha vyhlašuje soutěž

clip image002

2013

FESTIVAL AMATÉRSKÝCH FILMŮ

pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby

 1. Pořadatelem soutěže je Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi
 2. Soutěž bude probíhat od ledna 2013 do června 2013
 3. Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.  na nosičích CD nebo DVD v celkové délce maximálně patnáct minut (delší snímky budou automaticky vyřazeny)
 4. Technické požadavky:
   • snímek ve formátu videa MPEG-2, VOB nebo AVI
   • na začátku a na konci každého snímku vložit 5 vteřin bez obrazu („black screen“)
   • celý snímek sloučit s titulky v jeden celek
   • video a zvuk sloučit do jednoho souboru
  1. Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích:

   · věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií

   · věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť

  2. Do celopražského finále postupují z městské části vítězné snímky z obou věkových kategorií. V celopražském finále odborná porota vybere tři nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají věcné ceny.
  3. Kontaktními osobami pro soutěž jsou protidrogoví koordinátoři jednotlivých městských částí. Pro MČ Praha 11 je to Mgr. Dagmar Žďárská, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví úřadu MČ Praha 11, zdarskad@praha11.cz, tel. 267 902 137
  4. Přihlášku a další informace naleznete na internetové adrese www.antifetfest.cz.
  5. Harmonogram:

   · Soutěžní snímky, spolu s přihláškou budou přijímány do 29. března 2013 do 12:00 hodin na místně příslušném úřadě městské části adresovány protidrogovému koordinátorovi, obálku označte „AntiFETfest - filmová soutěž“

   · Výběr vítězných snímků městských částí proběhne v dubnu 2013

   · Pražské finále se uskuteční v červnu 2013

   · Od května 2013 bude současně probíhat internetové hlasování o Cenu diváka na www.antifetfest.cz  

  6. Pořadatel si vyhrazuje právo  vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.
  7. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s  konečnou  platností  pořadatel, současně  si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu.
  8. Přihláška k soutěži ikona souboruAFF 2013

  Vítěz soutěže AntiFETfest aneb Jde to i jinak na MČ Praha 11

  Vítězkami lokálního kola filmové soutěže AntiFETfest aneb Jde to i jinak! 2013 se staly v kategorii základních škol Kristýna Balažicová a Anhelina Mazur ze ZŠ Pošepného náměstí.

  11.4.2013 14:12:40 | přečteno 1151x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
   

  Vyhlášení soutěže Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2013

  9.1.2013 10:25:46 | přečteno 1431x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
   
  9.1.2013 10:23:23 | přečteno 1431x | Mgr. Dagmar Špatenková

  Kalendář akcí >

  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Mediální komise
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Finanční výbor
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Komise pro správu majetku a podporu podnikání
  Komise pro seniory
  Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Bytová komise
  CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
  Melodie filmového plátna
  Kino klub Zahrada – Přes hranici
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
  Drum Circle s Petrem Šušorem
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Kontrolní výbor
  Dopravní komise
  MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Melodie pro každého
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
  HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
  Jedenáctky-Quasi trio
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
  Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Sociální s zdravotní komise
  Mediální komise
  TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Komise pro strategické a územní plánování
  Bezpečnostní komise
  Vánoční šansony na tvrzi
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Komise informatiky
  Petr Kocman s kapelou
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Kino klub Zahrada – Nebe
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
  Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
  Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
   

  Senior TAXI

  Více

  TV Expres

  Více

  Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

  pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

  Více

   

  Důležité kontakty

  Úřad městské části Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

  tel: 267 902 111

  O-linka
  800 104 300
  obcanskalinka@praha11.cz

  Úřední hodiny

  Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

  Aktuální úřední hodiny

  Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
  load