Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Antifetfest 2010 - filmová soutěž

I v tomto roce vyhlašuje magistrát hl. m. Prahy spolu s mětskými částmi 1 - 22 filmovou soutěž pro ZŠ, SŠ a další organizace, které pracují s dětmi a mládeží. V případě, že se do jednotlivé věkové kategorie přihláší více soutežních snímků, proběhne na Praze 11 lokální kolo, jehož vítězové postoupí do kola celopražského.

ikona souboruAntiFETfest

VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Hlavní město Praha a městské části Praha 1 až 22

vyhlašují soutěž

AntiFETfest 2010

aneb

JDE TO I JINAK!

FESTIVAL AMATÉRSKÝCH FILMŮ

pro školy a organizace, které pracují s dětmi a mládeží

Soutěž bude probíhat do června 2010

 • Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd., natočený videokamerou, digitálním fotoaparátem a pod. v celkové délce maximálně 15 minut na nosičích CD nebo DVD.
 • Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích:

1. věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií
2. věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť

Soutěže se mohou zúčastnit i jednotlivci a kolektivy z nízkoprahových zařízení, zájmových klubů a podobně. Jejich zařazení do soutěžní kategorie musí odpovídat věku tvůrců.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematikiu rizikovécho chování zlehčují, omlouvají či schvalují.

Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí

Harmonogram:

 1. uzávěrka přijímání soutežních snímků do 31. března 2010
 2. výběr vítězných snímků městských částí v květnu 2010
 3. pražské finále proběhne 16. června 2010 v kině Světozor od 9:00
 4. internetové hlasování o Cenu diváka pro nejoblíbenější film bude probíhat na www.antifetfest.cz od dubna do června 2010
 • Kontaktní osobou pro soutěž na Praze 11 je Dagmar Žďárská, 267 902 137, zdarskad@praha11.cz, viz www.antifetfest.cz
 • Do celopražského finále postupuje z městké části vítězný snímek obou věkových kategorií. V celopražském finále odborná porota vybere tři nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají věcné ceny.
 • Přihlášku a soutěžní snímek v obálce označené heslem "Filmová soutěž" odevzdávejte na podatelně úřadu do 31. března 2010 včetně.
 • O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu.

ikona souboruPřihláška AntiFETfest

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load