Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Výsledky Grantového programu pro sociální a zdravotní oblast 2013

Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém jednání 18. června schválilo usnesením č. 0028/21/Z/2013 rozdělení grantů v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11

 

Organizace Projekt typ služby schváleno
Andělská křídla, o. s.
Hekrova 805/25
Rehabilitace osob s dlouhodobou duševní nemocí v našem občanském sdružení návazná služba 5 000 Kč
ALMA FEMINA
Milady Horákové 4/690, P7
ALKO-STOP následná péče 5 000 Kč
A DOMA o. s.
Na Strži 1683/40, P4
Terénní služby pro seniory Prahy 11 osobní asistence 5 000 Kč
APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Brunnerova 1011/3, P17
Poskytování sociálních a zdravotních služeb lidem s poruchami autistického spektra žijícím na území MČ Praha 11 odb. soc. poradenství 45 000 Kč
Armáda spásy v České republice
Petržílkova 2565/23, P5
Terénní program Armády spásy terénní programy 10 000 Kč
Asistence, o. s.
V Pevnosti 4, P2
Služby osobní asistence občanům MČ Praha 11 v roce 2013 osobní asistence 10 000 Kč
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953/4
Odborné sociální poradenství odb. soc. poradenství 35 000 Kč
Bőhmová Jolana
P11
Osobní asistence pro dceru fyzická osoba 30 000 Kč
Centrum denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Darwinova 450/24, P12
Přednášková osvěta v sociální a zdravotní oblasti pro osoby se sluchovým postižením tlumočená do znakového jazyka tlumočnické služby 10 000 Kč
Cesta domů, hospicové občanské sdružení
Bubenská 3, P7
Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů odb. soc. poradenství 5 000 Kč
Diakonie ČCE
Klimentská 18, P1
Středisko pro zrakově postižené soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP 0 Kč
Dílna JINAN, ZŠ a SŠ waldorfská
Křejpského 1501/12
Materiální vybavení pro sociálně terapeutickou dílnu JINAN sociálně terapeutická dílna 10 000 Kč
Dílny tvořivosti
Podskalská 1252/24, P2
Program podpory blízkých lidí se ZP návazná služba 5 000 Kč
Dílny tvořivosti
Podskalská 1252/24, P2
Sociálně terapeutická dílna sociálně terapeutická dílna 5 000 Kč
Elpida o. p. s.
Na Strži 40, P4
Aktivní a zdraví senioři z Prahy 11 v Centru Elpida soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč
ESET-HELP
Vejvanovského 1610
Sociální rehabilitace - Asertivní tým sociální rehabilitace 40 000 Kč
ESET-HELP
Vejvanovského 1610
Centrum denních aktivit soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč
Farní charita Praha 4 - Chodov
U Modré školy 1/2337
Charitní služba osobní asistence osobní asistence 10 000 Kč
Fokus Praha o. s.
Dolákova 536/24, P8
Komunitní tým Jih - sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním z jižní části Prahy sociální rehabilitace 10 000 Kč
Fosa, o. p.s.
Filipova 2013/3
Osobní asistence OSA osobní asistence 5 000 Kč
Fosa, o. p.s.
Filipova 2013/3
Podporované zaměstnávání FORMIKA pro občany Prahy 11 sociální rehabilitace 15 000 Kč
Frantová Barbora
P11
Zdravotní dozor a osobní asistence fyzická osoba 30 000 Kč
HESTIA, o. s.
Na Poříčí 1041/2
Program Pět P soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 000 Kč
Hewer-občanské sdružení
Pod Strašnickou vinicí 13/191, P10
Osobní asistence pro občany MČ Praha 11 osobní asistence 10 000 Kč
Klub Hornomlýnská, ARPZPD v ČR
Filipova 2013
Centrum Filipovka - odlehčovací služba pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením z MČ Praha 11 odlehčovací služby 120 000 Kč
Klub Hornomlýnská, ARPZPD v ČR
Filipova 2013
Centrum Filipovka - osobní asistence pro děti se zdravotním postižením osobní asistence 50 000 Kč
Klub vozíčkářů Petýrkova
Petýrkova 1953/24
Osobní asistence Klubu vozíčkářů Petýrkova osobní asistence 50 000 Kč
KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér
Strahov blok 1 - Vaníčkova 7, P6
Kontakt - sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením, občany MČ Praha 11 soc. aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 5 000 Kč
Křižovatka.CZ, občanské sdružení
U Zeleného ptáka 1158/5, P4
Výuka zdravotně postiženýcha  seniorů - cesta k integraci a soběstačnosti návazná služba 10 000 Kč
Lata - Programy pro ohroženou mládež, o. s.
Senovážné nám. 24, P1
Ve dvou se to lépe táhne soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 000 Kč
Máme otevřeno?, o.s.
U Zvonařky 447/14, P2
Dobrovolnické centrum - Akce Pontony soc. aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 5 000 Kč
Občanské sdružení Élektra - centrum pomoci ženám zneužitým v dětství
Chomutovická 1444/2
Skupinová terapie žen - obětí sexuálního zneužívání v dětství odb. soc. poradenství 6 000 Kč
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Na Strži 1683/40, P4
Vidět tvýma očima-asistence pro děti se zrakovým postižením návazná služba 15 000 Kč
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Na Strži 1683/40, P4
Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým soc. aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 15 000 Kč
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Na Strži 1683/40, P4
Poradenské centrum odb. soc. poradenství 10 000 Kč
Prak-prevence kriminality, o. s.
Brodského 1673
Vězněné ženy dětem - komponovaný pořad v KC Zahrada primární prevence 16 000 Kč
Prak-prevence kriminality, o. s.
Brodského 1673
Prak-projekt prevenmce kriminality primární prevence 15 000 Kč
Proxima sociale, o.s.
Rakovského 3138, P12
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jižní  pól nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 50 000 Kč
Proxima sociale, o.s.
Rakovského 3138, P12
Terénní programy pro děti a mládež v Praze 11 terénní programy 30 000 Kč
Raná péče EDA
Trojická 2/387, P2
Raná péče pro rodiny se zrakovým a kombinovaným postižením na území Prahy 11 raná péče 30 000 Kč
Rodinné centrum Praha
U Modré školy 1
Kurz efektivního rodičovství krok za krokem návazná služba 0 Kč
Rodinné centrum Praha
U Modré školy 1
Máma a táta pro 21. století - kurz posiování rodičovských kompetencí návazná služba 0 Kč
Rodinné centrum Praha
U Modré školy 1
Aktivizační kurz pro ženy na RD pro návrat do zaměstnání návazná služba 0 Kč
Rodinné centrum Praha
U Modré školy 1
Příprava na manželství a rodičovství návazná služba 0 Kč
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha
U Modré školy 1
Poradna pro rodinu v obtížné životní situaci návazná služba 0 Kč
Roska Praha, region.org. Unie Roska v ČR
Ohnivcova 1334/16, P4
Sociální rehabilitace nemocných roztroušenou sklerózou sociální rehabilitace 10 000 Kč
Smíšek, o. s.
Pešlova 359/18, P9
Smíškoviny soc. aktiv.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč
Společnost E
Liškova 959/3
Odborné sociální poradenství odb. soc. poradenství 10 000 Kč
Společnost E
Liškova 959/3
Sociálně aktivizační služby pro lidi s epilepsií a jejich blízké soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Karlínské nám. 12, P8
Poradna pro osoby se sluchovým postižením Praha odb. soc. poradenství 10 000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Praha 11
Bohúňova 1338/9
Integrace zdravotně postižených návazná služba 8 000 Kč
Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2, P12
Týdenní stacionář týdenní stacionář 15 000 Kč
Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2, P12
Odlehčovací služba odlehčovací služba 15 000 Kč
Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2, P12
Denní stacionář denní stacionář 20 000 Kč
Šveda Vávrová Gabriela
P11
Osobní asistence ve škole pro syna fyzická osoba 39 000 Kč
Widtmannová Hana
P11
Osobní asistence pro syna fyzická osoba 25 000 Kč
YMCA Praha, o.s.
Na Poříčí 12, P1
Mateřské centrum Domeček-celoroční činnost návazná služba 15 000 Kč
YMCA Praha, o.s. Nízkoprahový klub YMKÁRIUM nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 50 000 Kč
YMCA Praha, o.s. Streetwork YMCA Praha terénní programy 20 000 Kč
ZŠ Ke Kateřinkám Prevence s PRAKEM primární prevence 10 000 Kč
ZŠ Ke Kateřinkám Základy zdravého života primární prevence 10 000 Kč
ZŠ a SŠ Kupeckého Už nechci brát…, chci normálně žít primární prevence 10 000 Kč
ZŠ Květnového vítězství Naše škola dětem primární prevence 6 000 Kč
ZŠ Květnového vítězství Bezpečné prostředí primární prevence 10 000 Kč
ZŠ Mendelova Mluvit spolu primární prevence 10 000 Kč
ZŠ Mendelova Správně zvolit primární prevence 10 000 Kč
ZŠ Mendelova Informovaná sborovna primární prevence 0 Kč
ZŠ a SŠ waldorfská Nácvik sociálních dovedností a komunikace primární prevence 0 Kč
celkem 1 080 tis. Kč

zdravotní typ služby návrh
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953/24

Rekondiční pobyty pro MD - doprava
speciálně upravenými mikrobusy

rekondiční pobyty 10 000 Kč
Cesta domů, hospicové občanské sdružení
Bubenská 3, P7
Domácí hospic Cesta domů hospic 10 000 Kč
Farní charita Praha 4-Chodov
U modré školy 1
Charitní ošetřovatelská péče domácí ošetřovatelská péče 10 000 Kč
Klub vozíčkářů Petýrkova
Petýrkova 1953/24
Rekondiční pobyt pro osoby s těžkým tělesným postižením - vozíčkáře rekondiční pobyty 5 000 Kč
Morávková Jana
P11
Rekondiční pobyt v Piešťanech rekondiční pobyty 40 000 Kč
Občanské sdružení TŘI
Sokolská 584, Čerčany
Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech hospic 5 000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Praha 11
Bohúňova 1338/9
Rekondice zdravotně postižených rekondiční pobyty 5 000 Kč
celkem 85 000 Kč
25.6.2013 10:12:51 | přečteno 2101x | Mgr. Dagmar Špatenková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load