Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Výsledky 2. kola grantového řízení v sociální, zdravotní a portidrogové oblasti

Zastupitelstvo MČ Praha 11 dne 15. 10. 2009 schválilo usneseními 13/27/Z/2009 a 14/27/Z/2009 rozdělení grantů v oblasti sociální, zdravotní a oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11.

organizace

projekt

požadavek

schváleno

Andělská křídla, o. s. Podpora volnočasových aktivit lidí s dlouhodobým duševním onemocněním 7 000 Kč 0 Kč
APPN, o. s. Agentura profesního poradenství pro neslyšící 49 908 Kč 0 Kč
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Odborné sociální poradenství 100 000 Kč 25 000 Kč
Armáda spásy - Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše Terénníprogramy - Armády spásy 50 000 Kč 0 Kč
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s. Poskytování sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra 95 960 Kč 25 000 Kč
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Poradna a infocentrum pro klienty s těžkým ZP 20 000 Kč 0 Kč
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, Praha 4, 11, 12 Centrum pro zdravotně postižené - terénní kontaktní práce 15 000 Kč 10 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, Praha 4, 11, 12 Centrum pro zdravotně postižené - kontaktní centrum 50 000 Kč 0 Kč
Denní psychoterapeutické sanatorium Sociální pracovník na krizovém oddělení 40 000 Kč 10 000 Kč
Dílna JINAN při ZŠ a SŠ waldorfské Sociálně terapeutická dílna JINAN 135 000 Kč 0 Kč
Elpida Plus, o. p. s. Školička internetu pro seniory 141 750 Kč 0 Kč
Elpida Plus, o. p. s. Seniorcentrum Limuzská 60 006 Kč 20 000 Kč
Eset help, o. s. Tréninkové chráněné bydlení 35 050 Kč 0 Kč
Eset help, o. s. Sociální a právní poradna 8 000 Kč 8 000 Kč
Formika, o. s. Podporované zaměstnávání v regionech hl. m. Praha a Středočeský kraj 147 000 Kč 30 000 Kč
F. B. Zdravotní dozor a osobní asistence 60 000 Kč 0 Kč
H. B. Osobní asistence 35 000 Kč 0 Kč
Hospicové občanské sdružení Cesta domů Domácí hospic Cesta domů 120 600 Kč 0 Kč
Jihoměstská sociální, a. s. Podpora a bezpečí ženám s dětmi, kterés e staly oběťmi domácího násilí 28 600 Kč 5 000 Kč
Jihoměstská sociální, a. s. Pomáhat seniorům přijmout své stáří jako další osobní rozvoj 63 992 Kč 60 000 Kč
Klub Hornomlýnská - ARPZPD v ČR Centrum Filipovka - osobní asistence 50 000 Kč 20 000 Kč
Klub Hornomlýnská - ARPZPD v ČR Centrum Filipovka - Odlehčovací služba pro děti se ZP 200 000 Kč 50 000 Kč
Máme otevřeno? o. s. Tranzitní program 130 000 Kč 0 Kč
Občanské sdružení Élektra Zabezpečení psychoterapie a krozové interevnce rodinám s výskytem sexuálního zneužití 30 000 Kč 10 000 Kč
Okamžik Vidět tvýma očima 32 000 Kč 32 000 Kč
Okamžik Vzdělávací, informační a poradenské centrum 65 000 Kč 15 000 Kč
OSA Tréninkové pobyty 36 000 Kč 10 000 Kč
PRAK Projekt prevence kriminality 20 000 Kč 14 000 Kč
Proxima sociale, o. s. Terénní sociální práce v lokalitě MČ Praha 11 395 341 Kč 30 000 Kč
Proxima sociale, o. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jižní pól 108 560 Kč 30 000 Kč
Společnost E Odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií a jejich blízké 50 000 Kč 0 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Tlumočnické služby pro sluchově postižené 91 560 Kč 0 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením 122 300 Kč 0 Kč
Škola SPMP Modrý klíč Škola SPMP Modrý klíč - denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služba 140 000 Kč 50 000 Kč
YMCA Praha, o. s. Nízkoprahový klub Ymkárium 89 000 Kč 30 000 Kč
YMCA Praha, o. s. Nízkoprahový klub Dixie 94 000 Kč 30 000 Kč
ZŠ Ke Kateřinkám Prevence zneužívání návykových látek 11 375 Kč 10 000 Kč
ZŠ a SŠ Kupeckého Chtěl bych pomoci změnit svůj život 30 000 Kč 10 000 Kč
ZŠ Květnového vítězství Primární prevence SPJ 15 000 Kč 10 000 Kč
ZŠ Mendelova Úspěšný start - naslouchejme si 14 000 Kč 0 Kč
ZŠ Mendelova Školou do zdravého života 33 500 Kč 15 000 Kč
ZŠ Mikulova Program primární prevence 20 000 Kč 20 000 Kč
ZŠ Pošepného Naše zdravá škola 40 250 Kč 20 000 Kč
Střední škola technická Manuální dovednosti a řemeslo 119 000 Kč 50 000 Kč

Zdravotní oblast

Farní charita Praha 4 - Chodov Komplexní domácí péče 50 000 Kč 10 000 Kč
Roska Praha Dofinancování zdravotně sociálního programu postižených RS 95 000 Kč 25 000 Kč

Oblast protidrogové politiky

Drop In Integrace rodiny - resocializace matek užívajících psychotropní návykové látky 50 000 Kč 35 000 Kč
Eset help, o. s. Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí, se zvláštním zaměřením na osoby bez přístřeší a osoby užívající návykové látky 100 000 Kč 35 000 Kč
Magdaléna, o. p. s. Doléčovací centrum Magdaléna 90 000 Kč 0 Kč
Proxima sociale, o. s. Program specofické primární prevence 38 350 Kč 0 Kč
ZŠ Mikulova Vzdělávací výjezd pro pedagogy - oblast specifické primární prevence 30 000 Kč 0 Kč
22.10.2009 14:40:45 | přečteno 2548x | Mgr. Dagmar Špatenková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load