Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Výsledky 1. kola grantového řízení MČ pro rok 2009 - oblast sociální, zdravotní, protidrogová

Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém jednání dne 22. 4. schválilo usnesením č. 13/23/Z/2009 granty v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11 a usnesením č. 14/23/Z/2009 granty v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11.

Seznam grantových žádostí v sociální oblasti - 2009

organizace

název projektu

požadavek

schváleno

1. AM ČR Posílení kvality sociálních služeb pro seniory JM

113 000 Kč

0 Kč

2. AMD Správa služeb, soc. poradenství a akce se zvl.
zaměřením na postižené muskulární dystrofií

150 000 Kč

45 000 Kč

3. APLA Odborné sociální poradenství pro lidi
s autismem a jejich rodiny

73 650 Kč

40 000 Kč

4. APPN Zpřístupnění trhu práce pro sooby
se sluchovým postižením

67 930 Kč

20 000 Kč

5. Armáda spásy Terénní program Armády spásy

50 000 Kč

0 Kč

6. CZP Kontaktní centrum

65 000 Kč

20 000 Kč

7. CZP Terénní kontaktní práce

20 000 Kč

10 000 Kč

8. ČUN Podpora volnočasových aktivit neslyšících

25 000 Kč

10 000 Kč

9. DPS Sociální pracovník na krizovém oddělení

50 000 Kč

10 000 Kč

10. Dílna Jinan Sociálně terapeutická dílna Jinan

135 000 Kč

10 000 Kč

11. ESET - HELP, o. s. Tréninkové chráněné bydlení

32 000 Kč

10 000 Kč

12. ESET - HELP, o. s. Centrum denních aktivit, Kavárna Dendrit

50 800 Kč

30 000 Kč

13. Formika, o.s. Podporované zaměstnávání v regionu hl. m. Prahy
a Středočeského kraje

227 000 Kč

80 000 Kč

14. Frantová Barbora Osobní asistence a zdravotní dozor

72 000 Kč

50 000 Kč

15. Hejsková Bohumila Osobní asistence

85 000 Kč

40 000 Kč

16. Hewer Osobní asistence pro občany Prahy 11

92 000 Kč

0 Kč

17. Hospicové občanské
sdružení Cesta domů
Poradna hospicového občanského
sdružení Cesta domů

84 000 Kč

10 000 Kč

18. Kernerová Aneta Žádost o poskytnutí příspěvku na výdaje spojené
s výcvikem a odevzdáním asistenčního psa

133 000 Kč

80 000 Kč

19. Klub Hornomlýnská -
ARPZPD v ČR
Osobní asistence

600 000 Kč

200 000 Kč

20. Klub Hornomlýnská -
ARPZPD v ČR
Odlehčovací služba

500 000 Kč

300 000 Kč

21. KŘIŽOVATKA.CZ,
občanské sdružení
Počítačové kurzy, podpora výtvarného umění
a volnočasové aktivity k větší seberealizaci ZP

70 000 Kč

10 000 Kč

22. Máme otevřeno? IPC

90 000 Kč

0 Kč

23. Máme otevřeno? Asistenční služba

130 000 Kč

0 Kč

24. Městská knihovna v Praze Třetí věk - třetí svět

15 500 Kč

0 Kč

25. Okamžik - sdružení
pro podporu nejen
nevidomých
Vidět tvýma očima

52 000 Kč

20 000 Kč

26. Okamžik - sdružení
pro podporu nejen
nevidomých
Vzdělávací, informační a poradenské centrum

80 000 Kč

15 000 Kč

27. Prak - sdružení pro prevenci
kriminality
Prak - projekt prevence kriminality P¨11 2009

15 500 Kč

0 Kč

28. Proxima sociale, o. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jižní pól

486 488 Kč

120 000 Kč

29. Proxima sociale, o. s Terénní sociální práce v lokalitě MČ Praha 11

689 673 Kč

30 000 Kč

30. Svaz neslyšících a
nedoslýchavých
Sociální poradenství

132 300 Kč

10 000 Kč

31. Svaz tělesně postižených Integrace zdravotně postižených osob

14 420 Kč

10 000 Kč

32. Škola SPMP Modrý klíč Denní stacionář, týdenní stacionář,
odlehčovací služba

140 000 Kč

80 000 Kč

33. Ymca Praha, o. s. Nízkoprahový klub Ymkárium

250 000 Kč

0 Kč

34. Ymca Praha, o. s. Nízkoprahový klub Dixie

250 000 Kč

0 Kč

35. Ymca Praha, o.s. Mateřské centrum Domeček

30 000 Kč

0 Kč

36.

ZŠ Chodov

Vítejte šesťáci

35 000 Kč

10 000 Kč

37. ZŠ Ke Kateřinkám Prevence zneužívání návykových látek

11 550 Kč

10 000 Kč

38. ZŠ Květnového vítězství 1554 Primární prevebnce SPJ, zvýšení odolnosti
vůči nim a zlepšení sociálního klimatu tříd

25 000 Kč

10 000 Kč

39. ZŠ Mendelova Úspěšný start - naslouchejme si

14 000 Kč

0 Kč

40. ZŠ Mendelova Školou do zdravého života

43 500 Kč

10 000 Kč

41. SŠ Michael Primární prevence SPJ

30 000 Kč

0 Kč

sociální celkem

5 300 311 Kč

1 300 000 Kč

Seznam grantových žádostí ve zdravotní oblasti - 2009

organizace

název projektu

požadavek

schváleno

1. AMD Doprava

60 000 Kč

35 000 Kč

2. DPS Krizové centrum

50 000 Kč

10 000 Kč

3. Farní charita Komplexní domácí péče

50 000 Kč

10 000 Kč

4. Klub vozíčkářů Petýrkova Rekondiční pobyt pro TTP a vozíčkáře

15 000 Kč

10 000 Kč

5. Svaz tělesně postižených Rekondice těžce ZP osob

10 000 Kč

10 000 Kč

6. Územní organizace svazu diabetiků Edukačně rekondiční pobyt

6 000 Kč

6 000 Kč

zdravotní celkem

191 000 Kč

81 000 Kč

Seznam grantových žádostí v oblasti protidrogové politiky - 2009

organizace

název projektu

požadavek

schváleno

1. ESET - HELP, o.s. Terénní práce

100 000 Kč

70 000 Kč

2. Magdaléna, o. p. s. Doléčovací centrum Magdaléna

90 000 Kč

10 000 Kč

3. Proxima sociale, o. s. Komplexní program primární prevence

55 740 Kč

20 000 Kč

protidrogové celkem

245 740 Kč

100 000 Kč

28.4.2009 13:29:37 | přečteno 2087x | Mgr. Dagmar Špatenková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load