Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Výsledky 1. kola grantového řízení MČ Praha 11 v sociální, zdravotní a protidrogové oblasti

Rada MČ Praha 11 dne 12. 5. 2010 rozhodla usnesením č. 0448/13/R/2010 o poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti sociální péče a zdravotnictví a usnesením č. 0447/13/R/2010 o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti protidrogové politiky. Podporu dalších 7 projektů v oblasti sociální péče navržených k podpoře částkou vyšší než 50 000 Kč projedná Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém jednání dne 1. 6. 2010.

Oblast sociálních služeb

organizace projekt částka
Andělská křídla Podpora svépomocných volnočasových aktivit 7 000 Kč
APPN Agentura profesního poradenství pro neslyšící 20 000 Kč
APLA Odborné sociální poradenství 40 000 Kč
AMD Správa služeb, sociální poradenství 45 000 Kč
CZP Terénní kontaktní práce 15 000 Kč
CZP Kontaktní centrum 20 000 Kč
ČUN Podpora svépomocných aktivit 10 000 Kč
Dílna JINAN Sociálně terapeutická dílna JINAN 10 000 Kč
Dílny tvořivosti Pracovní a sociální rehabilitace 0 Kč
Elpida plus o. p. s. Volný čas seniorů z PRahy 11 v Seniorcentru 10 000 Kč
ESET-HELP Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou 30 000 Kč
ESET-HELP CDA a DEndrit Kafé 35 000 Kč
FOKUS Praha o. s. Komunitní tým JIH 0 Kč
F. B. Zdravotní dozor a asistence 10 000 Kč
H. B. Osobní asistence 10 000 Kč
Hospicové občasnké sdružení Cesta domů Poradna Hospic. obč. sdružení 10 000 Kč
Jihoměstská sociální a. s. Ergoterapie 15 000 Kč
Jihoměstská sociální a. s. Taneční odpoledne seniorů 10 000 Kč
Křižovatka Pomocí počítačových kurzů a volnočasových aktivit... 10 000 Kč
LATA Ve dvou se to lépe táhne 0 Kč
Máme otevřeno? O. s. Dobrovolnické centrum Pontony 10 000 Kč
Máme otevřeno? O. s. Tranzitní program 0 Kč
Okamžik Poradenské centrum 20 000 Kč
Okamžik Vidět tvýma očima 30 000 Kč
Podpora samostatnosti OSA Osobní asistence a sociální rehabilitace 20 000 Kč
PRAK Projekt prevence kriminality P11 39 500 Kč
SNN Centrum denních služeb 10 000 Kč
Společnost E Odborné sociální poradenství 0 Kč
Svaz tělesně postižených Integrace ZP osob 10 000 Kč
Střední škola technická Manuální dovednosti a řemeslo 30 000 Kč
YMCA Praha o. s. Streetwork 0 Kč
YMCA Praha o. s. Mateřské centrum Domeček 15 000 Kč
ZŠ Donovalská Bezpečí ve škole 0 Kč
ZŠ Donovalská Sám sebou 2010 4 000 Kč
ZŠ Campanus Cross cup 0 Kč
ZŠ Květnového vítězství Bezpečné prostředí dětem 0 Kč
ZŠ Květnového vítězství Svět kolem nás 0 Kč
ZŠ Chodov Vítejte šesťáci 0 Kč
ZŠ Mendelova Zdravý třídní kolektiv 0 Kč
ZŠ Mendelova Český jazky pro malé cizince 10 000 Kč
ZŠ Mikulova Komplexní program primární prevence na Mikulce 0 Kč
ZŠ Mendelova Informovaná sborovna 5 000 Kč

Usnesením zastupitelstva MČ Praha 11 č. 40/33/Z/2010 ze dne 1. 6. byly schváleny tyto granty v sociální oblasti:

Organizace projekt

částka

Formika, o. s. Podporované zaměstnávání v regionech hl. m. Praha a Středočeský kraj 80 000 Kč
ARPZPD v ČR, o. s. Klub Hornomlýnská Odlehčovací služba pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 250 000 Kč
ARPZPD v ČR, o. .s. Klub Hornomlýnská Centrum Filipovka - osobní asistence pro děti se ZP 60 000 Kč
Proxima sociale, o. s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní pól 60 000 Kč
Proxima sociale, o. s. Terénní sociální práce v lokalitě MČ Praha 11 "Jižní Město" 60 000 Kč
Škola SPMP Modrý klíč Denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služba 70 000 Kč
YMCA Praha, o. s. Nízkoprahový klub Ymkárium 100 000 Kč

Oblast zdravotních služeb

organizace projekt částka
AMD Doprava na rekondice 25 000 Kč
APLA Letní rekondiční pobyt 45 000 Kč
Farní charita Chodov Komplexní domácí péče 0 Kč
Hospicové občanské sdružení Cesta domů DOmácí hospic Cesta domů 10 000 Kč
Jihoměstská sociální a. s. Terénní pečovatelská služba 0 Kč
ROSKA Dofinancování ZS programu postižených RS 15 000 Kč
Svaz tělesně postižených Rekondice těžce tělesně postižených 5 000 Kč
Územní organizace svazu diabetiků Rekondiční pobyt

0 Kč

Oblast protidrogové politiky

organizace projekt částka
Centrum pro rodinu Integrace rodiny, resocializace matek užívajících návykové látky 30 000 Kč
Drop In Centrum metadonové substituce 0 Kč
ESET-HELP Terénní program pro uživatele návykových látek 0 Kč
Magdaléna Doléčovací centrum 0 Kč
Proxima sociale Program prevence 0 Kč
ZŠ Mendelova Školou do zdravého života 0 Kč
14.5.2010 13:04:27 | přečteno 2200x | Mgr. Dagmar Špatenková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load