Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2013–2015

Rada hlavního města schválila 19. 2. 2013 usnesením č. 216 strategický dokument týkající se sociálních služeb poskytovaných na území Prahy.

Dokument definuje celkovou vizi HMP v sociální oblasti, kterou je moderně koncipovaná, na potřeby uživatelů pružně reagující funkční síť kvalitních sociálních služeb, která bude efektivně využívat sociálních služeb realizovaných různými typy poskytovatelů, bude průběžně dotvářena a aktualizována za aktivní účasti samosprávných orgánů, jednotlivých poskytovatelů, uživatelů služeb i široké veřejnosti. Základními atributy funkční sítě sociálních služeb musí být dostupnost pro uživatele, kvalita, efektivita a v neposlední řadě stabilita.

Zákon o sociálních službách od roku 2014 předpokládá převod financování sociálních služeb z národní úrovně na krajskou úroveň. SPRSS deklaruje, že  HMP jako budoucí správce systému sociálních služeb na svém území musí realizovat opatření ke změně celého systému a to ve spolupráci s MČ.

SPRSS navrhuje dva systémové kroky v oblasti financování sociálních služeb na území HMP:

  • Rozdělení a podpora sociálních služeb na úrovni místní a celopražské.
  • Zvýšená podpora MČ, které jako zřizovatelé poskytují ambulantní a terénní sociální služby. Z úrovně HMP musí být více oceňovány aktivity těch MČ, které ze svých rozpočtových prostředků podporují (popřípadě zřizují či provozují) klíčové terénní a ambulantní služby pro seniory (především pečovatelskou službu, denní stacionáře a odlehčovací služby). Podpora se bude odvíjet od výpočtu optimálního návrhu na dotaci ze státního rozpočtu, bude přihlíženo k výši rozpočtu MČ (poměr finančních prostředků na sociální služby k ostatním rozpočtových obalstem), počtu obyvatel nad 65 let a obsahovémua a časovému rozsahu poskytování sociální služby.

Jako místní (lokální) sociální služby jsou dokumentem definovány sociální služby pro seniory, část sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny, děti, mládež v nepříznivé sociální situaci a sociální služby pro národnostní menšiny (Romy v nepříznivé životní situaci).

Jako celopražské definuje SPRSS sociální služby pro osoby bez přístřeší, se závislostí, osoby v krizi a oběti trestných činů, osoby se zdravotním postižením. SPRSS předpokládá, že MČ budou nadále individuálně finančně podporovat poskytovatele sociálních služeb, které prokazatelně poskytují sociální služby jejich občanům.

V analyticko-strategické části SPRSS podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb jsou deklarovány požadavky na roli HMP a MČ.

Na základě spolupráce HMP a MČ v oblasti sociálních služeb pro seniory:

  • nastavit jednotný systém tísňové péče a jednu telefonickou krizovou linku pro seniory na území HMP
  • vytvořit celopražské strategie poskytování pobytových sociálních služeb pro seniory na úrovni HMP a MČ
  • ve spolupráci HMP a MČ začít systémově podporovat projekty společného bydlení (cohousing) jako alternativu k pobytovým sociálním službám.

V oblasti sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (ZP)

  • metodicky podporovat terénní činnost sociálních pracovníků na MČ 1–22 (v rámci reformy I. MPSV), která na základě demografických údajů bude schopna systematicky mapovat území HMP a srovnávat možnosti poptávky a nabídky odpovídající péče o OZP.

V oblasti osob ohrožených závislostí na návykových látkách

  • HMP se musí zaměřit na spravedlivé systémové legislativní opatření, které bude účinně řešit odmítání některých MČ strpět na svém území služby pro uživatele drog (kontaktní centra a terénní programy).

V oblasti sociálních služeb pro osoby bez přístřeší

  • zavedení účinného preventivního systému na úrovni HMP a MČ, který bude bránit propadu jednotlivých osob do bezdomovectví z ekonomických důvodů (terénní práce a odborné sociální poradenství na MČ),
  • zlepšení spolupráce HMP a MČ v lokalizaci, kapacitách a počtu sociálních služeb na MČ 1–22.

Cílem HMP je nastavení systémových kroků k tvorbě finančně udržitelné funkční sítě sociálních služeb, ve které HMP na základě spolupráce s MČ určí jaké druhy sociálních služeb, pro jakou cílovou skupinu osob, na jaké územní jednotce, v jakém kapacitním objemu a za jaké peníze, chce a bude na území HMP podporovat.

Realizační část SPRSS je zpracována ve formě priorit, opatření, aktivit podle cílových skupin.

ikona souboruSPRSS

ikona souboruPříloha SPRSS

11.4.2013 13:27:00 | přečteno 1378x | Mgr. Dagmar Špatenková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load