Na obsah stránky

Jazyk:
 

Představuje se... Centrum FILIPOVKA má dveře dokořán pro rodiče a jejich děti s postižením

Centrum FILIPOVKA nabízí komplex služeb pro rodiny a jejich děti s postižením. Jedná se zejména o odlehčovací službu a službu osobní asistenci.

index deti

Odlehčovací služba pomáhá rodičům odpočinout si od náročné, celodenní péče o děti s postižením. Dobu, kdy je dítě v našem zařízení, mohou rodiče využít dle svých potřeb - vyřídit záležitosti na úřadech, navštívit lékaře, nakoupit, posedět s přáteli nebo si odpočinout. Délku a náplň pobytu si rodiče určují sami. S dětmi pracují odborné asistentky, které děti rozvijí dle jejich individuálních potřeb a přání rodičů. Nabízíme canisterapii, muzikoterapii, pohybovou terapii, pobyt v psychorelaxační místnosti, cvičení na MOTOmedu, výtvarné a rukodělné aktivity nebo výukové hry na počítači. Jak naše odlehčovací služba konkrétně pomáhá rodičům, kteří ji pro svoje děti využívají? Několik jejich reakcí: „Odlehčovací služba mi pomáhá především psychicky. Jsem s dcerou sama a jediné místo, kam ji mohu dát, je právě odlehčovací služba v Centru FILIPOVKA. Pak se těší ona na mně a já na ni.“ „Až díky Centru FILIPOVKA jsem mohla začít fungovat aspoň trochu normálně! Jsem opět schopná zařídit spoustu věcí, což se mi za poslední tři roky, co máme Davídka, nějak nedařilo. Musela jsem se mu věnovat 24 hodin denně a na sebe, manžela a ostatní jsem neměla vůbec čas. Díky Centru FILIPOVKA mají Davídek a tatínek aspoň trošku odpočatou maminku a rodiče zase odpočatého a usměvavého Davídka!“

Osobní asistence vychází z přesvědčení, že dítě s postižením potřebuje mít život stejně pestrý jako jiné děti. Chce poznávat nové lidi, nová prostředí a pozorovat vše kolem sebe. Potřebuje nejen cílenou specifickou stimulaci a rozličné formy rehabilitace, ale také styk s vrstevníky a možnost zapojit se do jejich her. I dítě s těžkým postižením je součástí společnosti. S pomocí osobního asistenta, který se s klientem i jeho potřebami podrobně seznámí, má dítě možnost navštěvovat mateřskou nebo základní školu, volnočasové aktivity, případně trávit čas individuální hrou s asistentem. Samozřejmostí asistentovy práce je také zajištění běžných úkonů péče o dítě a obstarání základních životních potřeb dítěte. Z vyprávění rodičů Tomáše, nevidomého chlapce, o jeho integraci do MŠ: „Co se týká Tomíka, bylo setkání s osobní asistentkou Věrkou láskou na první pohled a tak bylo rozhodnuto! Dva týdny jsme docházeli všichni tři do mateřské školky a Tomík se začal báječně zapojovat do kolektivu. Děti i personál školky Tomíka přijali báječně.“

Centrum FILIPOVKA rodičům poskytuje i další podpůrné služby. Ti, kteří by se rádi dozvěděli o svém dítěti a jeho postižení co nejvíce, si mohou zapůjčit odbornou literaturu, kterou jsme nyní výrazně rozšířili o další zajímavé tituly. Jen namátkou: Jak se žije dětem s postižením, Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením, Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje a další, neméně zajímavé tituly. Kromě knih také půjčujeme rehabilitační, kompenzační a didaktické pomůcky, kterých máme více jak 300! Chceme přispět k vytvoření co nejpodnětnějšího prostředí pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením i v domácnostech a tak umožnit nejen rozvoj jejich schopností a dovedností, ale také snížení omezení vyplývajících z jejich postižení.

Jaká je naše současná situace? Přesto, že poskytujeme služby kvalitní, potřebné a v případě odlehčovací služby ojedinělé na celém území Prahy, potýkáme se s nedostatkem financí. Abychom mohli pokračovat v zajišťování obou služeb, potřebujeme získat finanční prostředky. Budeme proto rádi, když se rozhodnete naše Centrum FILIPOVKA podpořit (č. účtu: 51-1477380287/0100).

Pokud chcete naše služby využít nebo se rozhodnete našemu Centru FILIPOVKA pomoci finančně, přijďte se podívat osobně, zavolejte nám (tel.: 271 910 328, 733 553 123) nebo navštivte naše webové stránky www.hornomlynska.cz, kde se o nás dozvíte více informací.

Mgr. Petr Chytil

výkonný ředitel ARPZPD v ČR, o.s., Klub Hornomlýnská

Centrum FILIPOVKA

Filipova 2013, 148 00 Praha 4

tel.: 271 910 328, 733 553 123

chytil@hornomlynska.cz

22.9.2008 11:15:43 | přečteno 3280x | Mgr. Dagmar Špatenková

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load