Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Ocenění Proximy sociale za prevenci kriminality

Občanské sdružení Proxima Sociale vloni 16. prosince obdrželo ocenění Ministerstva vnitra za nejlepší projekt k prevenci kriminality.

Mgr. Jindřich Exner, vedoucí nízkoprahových služeb pro děti a mládež občanského sdružení Proxima Sociale k tomu pro únorové Noviny Prahy 12 říká:

"Projekt s názvem Prevence kriminality v Praze 11 a Praze 12 se zaměřuje na celý komplex práce s dětmi a mládeží. V první části je obsažena primární prevence na zákaldních školách, kde pracovníci naší organizace realizují preventivní bloky. Jejich cílem je informovat žáky o rizikových jevech, například o drogách, násilí nebo šikaně a zároveň je učit jim odolávat, odmítat a řešit situace, v nichž s těmito jevy děti přijdou do kontaktu. Projekt dále zahrnuje terénní programy orientované na poskytování pomoci a rad mladým lidem v období dospívání a činnost nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Ty vytvářejí prostor pro trávení volného času a realizaci volnočasových aktivit mládeže, jako jsou streetfotbaly, koncerty či výtvarné dílny. V neposlední řadě se projekt zaměřuje na realizaci zážitkově preventivních pobytových výjezdů (REP) a Probačních programů. Oba programy pracují se skupinou mladých lidí, kteří se v nich formou nácviku učí řešit konflikty, vycházet s rodinou i vrstevníky a zvládat své školní povinnosti. Cílem celého projektu je minimalizovat rizikové chování dětí a mládeže a naučit je se těmto jevům vyhnout. Zároveň jim umožňuje prakticky nacvičovat modelové sitauce, zkoušet řešit konflikty jiným než naučeným způsobem, vyhýbat se konfliktům a snižovat rizika, že se mladí lidé dostanou do kontaktu s kriminalitou nebo se na ní budou dokonce podílet.

Projekt Proximy Sociale hodnotila výběrová komise složená ze zástupců z řad Policie ČR, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Probační a mediační služby a zástupce odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Vzhledem k tomu, že byl oceněn jako nejlepší, představil se počátkem prosince také v Bruselu a byl nominován za Českou republiku do soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality 2010 (ECPA)."

4.2.2011 9:55:59 | přečteno 1531x | Mgr. Dagmar Špatenková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load