Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Informace o sloučení FORMIKA, o. s. a OSA, o. s.

Vážení a milí kolegové, podporovatelé a přátelé, dovoluji si informovat Vás o významné události v životě občanského sdružení FORMIKA, o. s., jíž je jeho spojení s občanským sdružením Podpora samostatnosti Osa. Sloučením těchto dvou sdružení vznikla obecně prospěšná společnost Fosa, o. p. s., zapsaná do rejstříku obecně prospěšných společností dne 16. 8. 2010 pod identifikačním číslem 247 24 017.

K tomuto kroku jsme se rozhodli z těchto důvodů:

  1. Občanské sdružení FORMIKA, o. s., existuje již 7 let a za dobu svého působení se stalo profesionální a respektovanou organizací funkčně připravenou rozšířit portfolio poskytovaných služeb. Vzhledem ke stále se snižujícímu objemu finančních prostředků určených pro podporu lidí se znevýhodněním ve společnosti a současně ke značnému nárůstu sociálních služeb v Praze a okolí jsme se rozhodli neprodukovat nové sociální služby, ale reagovat na příležitost rozrůst se o již existující služby.
  2. V několika posledních letech jsme byli nuceni opakovaně řešit krizovou finanční situaci, v níž jsme se v důsledku každoročního snižování veřejné finanční podpory ocitali. Samotná redukce nákladů na činnost sdružení na nejnižší možnou úroveň se ukázala být opatřením nezbytným, ale k udržení chodu sdružení v následujících letech nepostačujícím. Spojení činnosti s činností další organizace nám umožnilo snížit roční náklady na službu „podporované zaměstnávání“, a to o 304 000 Kč (při její kapacitě 40 míst).
  3. Jakožto malá organizace s nízkým počtem zaměstnanců a relativně malým rozpočtem jsme si zejména v poslední době uvědomovali své velmi omezené možnosti při řešení našich potřeb a složitých finančních, personálních a dalších situací. Zvýšením rozpočtu, rozšířením zdrojů finančních prostředků a nárůstem počtu zaměstnanců významně zvýšíme stabilitu organizace.
  4. Od sloučení s občanským sdružením Podpora samostatnosti Osa očekáváme mimo jiné příliv inspirace, energie, nových myšlenek, podnětů, nápadů a sil.
  5. Našim klientům budeme moci nabízet širší spektrum služeb, budeme je moci podporovat i v jiných oblastech života než je zaměstnání.

S občanským sdružením Podpora samostatnosti Osa úzce spolupracujeme již od doby vzniku sdružení FORMIKA, sdílíme prostory, v nichž pracujeme. Hodnoty, které členové a zaměstnanci občanského sdružení FORMIKA uznávají (respekt k druhému člověku, otevřenost a profesionalita se zdravým rozumem), jsou v souladu s filozofií činnosti Podpory samostatnosti Osa.

Programovou strukturu společnosti Fosa, o. p. s., tvoří programy realizované dosud jednotlivými sdruženími:

1) služba sociální rehabilitace „Podporované zaměstnávání FORMIKA“, dříve „Podporované zaměstnávání v regionech Hl. m. Praha a Středočeský kraj“, určená lidem v produktivním věku se sníženou úrovní dovedností potřebných pro získání a udržení si pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, zejména pro lidi se zdravotním postižením, a to z Prahy a okolí,

2) služba sociální rehabilitace „Podpora samostatnosti Osa“, určená dospělým lidem se sníženou úrovní dovedností žít běžným způsobem života v důsledku mentálního postižení, z Prahy a okolí,

3) služba „Osobní asistence Osa“ určená dospělým lidem se sníženou úrovní dovedností žít běžným způsobem života v důsledku mentálního postižení, z Prahy a okolí,

4) „Dobrovolnický program“, jehož účelem je zejména poskytovat pomoc a podporu lidem se znevýhodněním ve společnosti, zejména v důsledku mentálního postižení,

5) seznamování veřejnosti s možnostmi způsobu podpory lidí s mentálním postižením při jejich úsilí žít běžným způsobem života,

6) doplňková činnost, jejímž účelem je zejména finanční podpora činnosti společnosti (pořádání odborných stáží, vzdělávacích aktivit, poskytování odborných konzultací k problematice sociálních služeb, audity kvality sociálních služeb, přednášková a lektorská činnost, pronájem prostor).

Poskytování žádné ze služeb nebude přerušeno ani omezeno. Od 1. ledna 2011 budou všechny dosavadní programy sdružení FORMIKA a Podpora samostatnosti Osa provozovány společností Fosa, o. p. s., a existence občanského sdružení FORMIKA bude formálně ukončena dle zákona o sdružování občanů.

Na závěr bych Vám ráda jménem všech členů, zaměstnanců a uživatelů služeb poskytovaných občanským sdružením FORMIKA ráda poděkovala za Vaši dosavadní přízeň a spolupráci a požádala Vás o provázení a podporu na naší další cestě.

Petra Vitáková

ředitelka společnosti Fosa, o. p. s.

15.12.2010 14:13:32 | přečteno 1677x | Mgr. Dagmar Špatenková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load